kaum kaum yang pupus

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI BUKU

Buku ini telah mengupas kisah kisah dari al quran mengenai kehidupan manusia yang lepas. Bagaimana kehidupan dan keangkuhan mereka kepada Allah s.w.t. serta rasul yang dilantik olehNYA. Bagaimana usaha usaha yang telah dijalankan oleh para rasul untuk mengajak umat mereka kembali kepada jalan yang lurus. Di antara kisah yang di muatkan ialah;

1. Kisah Banjir Besar Nabi Nuh a.s.

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun, Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang orang zalim " (surah Al Ankabut:14)

2. Kehidupan Nabi Ibrahim a.s.

"Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah ia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim ( yang taat dan berserah bulat bulat kepada Allah) dan ia pula bukanlah dari orang orang musyrik. Sesungguhnya orang orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim ( dan berhak mewarisi agamanya) ialah orang orang yang mengikutnya dan juga Nabi ( Muhammad) ini serta orang orang yang beriman ( umatnya - umat Islam). Dan (ingatlah), Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang orang yang beriman." ( surah Al Imran:67-68).

3. Kaum Lut a.s. dan bandar yang dilingkupkan

" (Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasulnya). Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut, Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh malam - Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang orang yang bersyukur. Dan demi sesungguhnya Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa Kami; dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran amaran itu". (Surah Al Qamar:33-36).

 

4. Kaum Ad dan Uber, " Atlantis Padang Pasir"

"Adapun 'Ad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus menerus; (kalaulah engkau menyaksikannya) maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati, seolah olah mereka; batang batang pohon kurma yang (tumbang dan lompang). Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa sisa mereka (yang masih hidup) ?" . (Surah Al Haaqqa: 6-8).

5. Kaum Thamrud

" (Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran ( yang disampaikan oleh Rasul mereka - Nabi Salleh). Lalu mereka berkata: " Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan ? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila ! "Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh. " Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta, lagi sombong angkuh itu. " (Surah Al-Qamar: 23-26).

6. Firaun yang dilemaskan

"(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat ayat tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka dengan sebab dosa dosa mereka, dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut pengikutnya (di laut), kerana kesemuanya adalah orang orang yang zalim". (Surah Al- Araf: 54).

7. Kaum Saba dan Banjir Arim

Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba, satu tanda ( yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu; dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kariah mereka). (Lalu di katakan kepada mereka): " Makanlah dari rezeki pemberian tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-NYA; (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang maha pengampun ! Maka mereka perpaling ingkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu dengan pohon pohon yang pahit buahnya, dan pohon pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon pohon bidara." (surah Saba; 15-16).

 

8. Nabi Sulaiman a.s. dan Ratu Saba

( Setelah itu) dikatakan kepadanya: "Dipersilakan masuk ke dalam istana ini". Maka tatkala ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta iapun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata: Sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca". ( Mendengar yang demikian), Balqis berdoa: Wahai tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri; dan (sekarang aku menegaskan bahawa) aku berserah diri memeluk islam bersama sama Nabi Sulaiman, kepada Allah Tuhan Sekian alam." (Surah An Naml: 44).

9. Ashabul Kahfi

Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad) bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar Raqiim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda tanda yang membuktikan kekuasaan kami ? (Surah Al Kahfi: 9)

Di samping itu juga buku ini memuatkan kajian dan penemuan para pengkaji sejarah mengenai keterangan keterangan dari Ayat ayat ALLAH s.w.t. Terdapat juga gambar gambar yang diambil untuk membuktikan bahawa sejarah ini wujud dan ayat ayat ALLAH s.w.t. ini benar.

PENGENALAN                                                                                                                              TEMPAHAN

Create a Free Website