Kakayi - Etchings

Engraving - print making Art Works

                                                              Welcome  to my print making Art

                                                                 Home

If you got any questions about  my  graphic arts, ideas to the website oder other things, 

             Please feel free to contact me via:

                E.mail: hkakayi@gmail.com    

 

  ____________________________________________________________________________________________

  

                                           Kakayi 2007 Acadimi of Fine Arts - Ghent-Belgium

  About kakayi:         


 I was looking for a whole paintings  offertent  to me by creator frinds, I found one of your paintings, you offered me long  time ago ... I remembered you, but  I tried to remember your lines, because my memory has too veillis ... then I saw your photo, I went back secend times to the canvas, my god, what canvas? It reflects the time intensely .. What drawing  extraordinary! What color  bosses? Necessarily it's done by your heart through days, may be months .. despite the silence of the canvas , it contained a dynamic movement .. it contained this force as in a language  ... you know that in the language energy on a whole. an energy of his words through you discover the whole human experience , what happened and what will happen ...
And despite my great  finance difficulties .some one  proposed me  an average price, but I refused to seal it .. the painting  take me to the casino Al nasr, to a good souvenirs.A eyes that contemplaient  your canvases Let's see ... is it these eyes that contemplaient your paintings they sought to recognize theamselfs or they are trying to discover yourself! 'Art is a very extraordinary world ... 
 

  Excerpt of a letter from the Iraqi  writer jalil al qaisi 
  Kirkuk on 8-7-1997    
Jalil al qaysi  is died† at july 2006
                                                       
  
      

 _____________________________________________________________

  

                                                                    kakayi -  1/3  2009                                                  

  With my master :Marnix Everaert (Acadimi of fine arts-Gent 6-5-2008 

                   
In het iyrisch abstracte werk van kakayi zitten onder de inkt huid gevoelens verborgen.open en gesloten,kleur en grijstonen ,één en verdeeld ,Het zijn allemaal zaken die ons gidsen in een wereld waarin beklemming,angst heersen maar ook hoop en vrede.      Marnix Everaert 2006   

 The iyrisch abstract work of kakayi sit  under the skin ink hidden feelings .open and closed, colour and grey tones, and a divided These are all things that our guides in the world where tightness, anst prevail but also hope and peace.     Marnix Everaert 2006                                                

 ____________________________________________________________

 
With my sincere  appreciation for your work out where deep life of you and your people speaks .Het is poignant and deeply human. I have  found in you an artist and a clean man to.                                      in friendship Arman Demeulemeester Ronse 1993     (The artist1929†2002)

 Met mijn oprechte waardering voor uw werk waar uit diepe leven van u en uw volk spreekt.Het is aangrijplijk en diep menselijk. ik heb in u een kunstnaar en een schoon mens gevonden.    in vriendschap  Arman Demeulemeester Ronse1993

                                                        De kunstnaar ” 1929-†2002 ” 

  

              A wonderfull moment with the  Artist Satoshi Ote  - japon / at the Acadimi of fine Arts ghent -12-11-08 

                             With master  jos pastijn (Acadimi of fine Arts - gent-belgium) 20-6-2009

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     

With the American Artist Jon swindler 12-5-05 - free Graphic - Acadimi -Gent     

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  With his calligraphy sets kakayi a centuries old tradition: the art of words to be converted into a dance of lines. Traditionsle Arabic calligraphy while the mostly black letters is dyed Ventures kakayi on the path colors: Subtle and very patiently he verft letters in thousands of colors. The Arab characters are painted with such panache that they have wings seem. 
 His graphic work is a response to the horrors in Iraq, his country of origin. He wants to chang the negative and destructive experiences into images full of beauty and freedom. His incessant search for balance, to the right shapes and colors, to the correct proportions and dimensions, must culminate in a resting place where he can filling at home.  Kakayi edited a series of pictures of his beloved Mesopotamia, an ancient culture that the west has greatly affected.

  li Gommers  kvlv staff Arts and Culture 2007                                         

Met zijn kalligrafie zet kakayi een eeuwen oude traditie voort: de kunst om woorden om te zetten in een dans van lijnen .terwijl de traditionsle arabische kalligrafie meestal in zwarte letters wordt geverfd waagt kakayi zich op het kleuren pad :Subtiel en uiterst geduldig verft hij de letters in duizend kleuren .De Arabische tekens zijn met zoveel zwier geschilderd dat  ze wel vleugels lijken . 

 Zijn grafisch werk is een antwoord op de verschrikkingen in Irak,zijn land van herkomst .Hij wil die negatieve en destructieve ervaringen omzetten in beelden vol schoonheid en vrijheid.

Zijn onophoudelijk zoeken naar evenwicht ,naar de juiste vormen en kleuren ,naar de juiste verhoudingen en afmetingen ,moet uitmonden in een rustplaats waar hij zich kan thuisvoelen.

Kakayi bewerkt een reeks fotos van zijn geliefde Mesopotamié,een oude cultuur die het westen sterk heeft beinvloed.

 li Gommeren 
kvlv  stafmedewerker kunst en cultuur 2007

  

________________________________________________________________

 

                                                       The Artist( Erna Mouton )- gent 12-10-2008      

   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))         

                                                                   kakayi _ april 2009    1/3           

    _________________________________________________________________________________________

            

 

                              The Artist ( Frank Thibau) & The Artist ( Sus Van poucke ) Gent 11-10-08

   _________________________________________________________________________________________

 

Van Der Beken Hilde:
De kracht en veelzijdigheid van je grafisch werk heeft mij geraakt.
De gelaagdheid van gevoelens, de kleur en de vormgeving tonen jouw werk in de meest pure zin en getuigen van een lyrische schoonheid, iets dat zo typerend is voor jouw werk.
31-Jul-08

 

                         Acomment from  The Artist  Van Der Beken Hilde      31-7-08

    _________________________________________________________________________________________

The artist  Kakayi from Iraqi Kurdistan lives since 1988 in Belgium. He is not only master calligrapher, but also a passionate and versatile artist. He paints, photographs and make calligraphy works. The last time is dedicated to etching graphic art and combines in his graphic work both calligraphy, painting and photography. The work of Kakayi is full of surprises. There is always something new to discover. An unbridled creativity drives him on. He experimented with everything he encounters. He has to paint what ;hear; or should; and constantly diverts its own borders. He builds a bridge between the ancient Mesopotamian art from his homeland and contemporary art and techniques.      Trui Gysseling   7-8-08   The New Vaart  Gallery- Ghent
        
 

De kunstenaar Kakayi  uit Iraaks Koerdistan woont sedert 1988 in België. Hij is niet alleen meester kalligraaf, maar ook een gepassioneerd en veelzijdig kunstenaar. Hij schildert, fotografeert en kalligrafeert. De laatse tijd legt zich toe op grafiek en combineert in zijn grafisch werk zowel kalligrafie, schilderkunst als fotografie.

Het werk van Kakayi zit vol verrassingen. Er is steeds weer iets nieuws in te ontdekken. Een ongebreidelde creativiteit stuwt hem voort. Hij experimenteert met alles wat hij tegenkomt. Hij heeft lak aan wat 'hoort' of 'moet' en verlegt voortdurend zijn eigen grenzen.

Hij slaat een brug tussen de oude Mesopotamische kunst uit zijn geboorteland en de hedendaagse kunst en technieke    Trui Gysseling   7-8-08 Gallery The New Vaart    Gent

      

                                26-9-08 Gallery ( De Nieuwe Vaart  244) kakayi with Erfrain Herrera ; untill 19-10-08  - Gent

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avin & Kakayi - schilderkunst, fotografie en grafiek/ Nakhla vzw

24 april tot 3 mei, 10-18u

Berg van Barmhartigheid, Abrahamstraat 13, 9000 Gent (locatie toegankelijk voor mindervaliden)
Meester Kakayi (= "broederschap") woont al dertig jaar in ballingschap en is gehuwd met Avin (= "liefde"). Beiden zijn afkomstig uit Kirkuk (Iraaks Koerdistan). Ze hebben twee kindjes: Arinja en Yarsan.
Avin maakt abstracte schilderijen en haar stijl evolueerde van portretten naar landschappen. Ze haalde haar inspiratie oorspronkelijk uit de herinneringen aan haar thuisland. Na tien jaar in België kunnen we een mix van beide landen terugvinden in haar werken. Kakayi is een academisch geschoold kunstenaar en gepassioneerd door het leven, de kunst en de kunst het leven te verwerken in zijn grafische reflecties: kalligrafie, etsen. De meester kalligraaf uit zijn creativiteit ook in de vrije grafiek en fotografie. Kakayi slaat in zijn werk een brug tussen de oude Mesopotamische kunst uit zijn geboorteland en de hedendaagse kunst en technieken.
Kakayi en Avin werken steeds rond universele thema's zoals vrede, liefde, schoonheid - en willen dit dan ook uitdragen met hun werken.

 http://www.circagent.be/tentoonstellingen/avin-kakayi-schilderkunst-fotografie-en-grafiek-nakhla-vzw.html

Info: Nakhla vzw, 09 223 50 09

   

                                                 Expo -Nakhla - gent   24 april tot 3mei 2009

 

                         Send this page to a friend

 Thanks  for rating with your stars:                                                                                                                                           

 

 

 

  

  You are a visiter Number :