Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiing
Mange lurer på hvor store Gallowaydyra blir. Vi har derfor lagt ut informasjon om slakteresulteter av samtlige Gallowaydyr fra to besetninger (Velve og Blåøret) i perioden 2002 til 2006.


Slakteresultater som Excel-fil:   slakteresultater.xls

hvis filen ikke kommer opp, prøv å høyreklikke linken og velg "lagre som"
Norsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website