Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiing


Import av embryo

Februar 2014

Se utsendt e-post fra høsten 2013

Erling Gresset har vært i Canada før jul og sett på noen besetninger. Han har ikke tatt med embryo hjem men sier det ikke er noe problem å få sendt dem til våren. Så det er fortsatt mulig å bli med.
Raselaget Norsk Galloway

Sist oppdatert: februar 2014

Den formelle situasjonen i Norsk Galloway (pr februar 2014):

Antall mordyr i Norge øker sakte men stadig, også antall besetninger øker. Men interessen for Tyr og raselaget er forholdsvis laber blant de som har Gallowayfe. Spesielt de som har få dyr og ikke satser på livdyrsalg, har vanskelig å se fordeler med å være medlem i Tyr. Nå er det meget lenge siden at vi har hatt regulære årsmøter. En del styremedlemmer har forsvunnet, noen er dessverre død, andre har sluttet med drifta og er ikke lenger aktive. Leder og kasserer eksisterer fortsatt. Kassererfunksjonen fungerer og årlig regnskap gjøres. Undertegnede er styreleder og fungerer kun delvis. Jeg tar meg av konkrete henvendelser og bearbeider dem etter beste evne. Men jeg tar ikke initiativ til årsmøte. Jeg venter på at andre medlemmer tar initiativ til et medlemsmøte, gjerne telefonmøte, og at et nytt styre blir satt opp.

Adresser    ....      Adresseliste f�es ved henvendelse til seb@oppdal.com


Vedtekter    ....    Vedtekter.doc

 

Referater      ....   referat av stiftelsesm�tet 14. nov. 2003        Referat stiftelsesm�te.doc

                       ....   referat av �rsm�te  08. feb. 2004        Ref1 04.doc

                       ....   referat av �rsm�te  28. jan. 2005       Referat �rsm�te05   (.rtf)

                        .... referat �rsm�te 2006: Referat06.doc

                        ... referat �rsm�te 2007: Referat07.doc

kalv i sn�en (ukjent opphav)

st�rre bilde 
FARGEKODER

April 2008
Det er ikke lenger bare svart-beltede Galloway i Norge. I årsmøtet 2007 er det vedtatt at alle fargevariantene føres i samme stambok, men at fargen skal opplyses i stamboka.
Det viser seg at det er komplisert (=dyrt) å få laget en egen rubrikk for fargen i stamboka.
Derfor er det bestemt at fargen skal inngå i dyrets navn ved en kode. Dette må allerede gjøres når dyret registreres i storfekjøttkontrollen.
Eksempel for Navn: "SB Andromeda av Blåøret", "DB Danny av Velve"
Når et dyr er en krysning mellom ulike fargeslag, bør det ikke stå en fargekode sammen med navnet.

Følgende fargekoder skal brukes:

Svart: S,    Dun: D,   Rød: R,  

Svart beltet: SB,  Dun beltet: DB,  Rød beltet: RB, 

Hvit: H

Hvit med svart markering (mul & ører): HS,  Hvit med dun markering: HD,  Hvit med rød markering: HR 

Riggit: R


Vi går ut fra at  alle dyr som er stambokført før 2008, er svart beltet. Håper at eierne av de få unntakene kan få ordnet en navneendring.

2006

Referat styremøte september 2006 lastes ned her


Referat årsmøte 2006 m/ årsmelding 2005 lastes ned her

 
xxx

xxxNorsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website