Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiing


Info
Livdyr

Livdyr til salgs  (august 2014)

Priseksempler (som på ingen måte er bindende, prisene avhenger selvsagt av tilbud og etterspørsel):

Stambokførte ettårige avlsdyr fra embryo- eller importsemin: fra kr 20 000

Stambokførte avvente kalver: 16 - 20 000

Drektige kviger rundt 24 000

Krysningsdyr fra 10 000


27. sept. 2011

Jørn Kraabøl, Tretten (Gudbrandsdal)  jorn.kraabol@felleskjopet.no  mobil: 90 66 16 47

2 (3?) kviger 2013. (svart belta) Går med okse nå.

3 ku kalver fra i år. ( to svart belta, ei dun belta.)

3 okse kalver fra i år. (svart belta)

 

Ring produsenten direkte for nærmere informasjon og priser.

 
Sæd av Belted Galloway

Å inseminere med Galloway er en enkel og rimelig vei til rasen. Allerede en 50/50 krysning med f. eks. NRF vil gi gjennomslag for mange av rasens kvaliteter. Avkommet har tykt pelslag og er kollet. Dyra kan gå ute det meste av den norske vinteren.

Er du melkeprodusent med for lav kvote, kanskje dårlig plass i fjøset, men har nok grovfor - da er kjøttproduksjon med Galloway en enkel og ikke for arbeidskrevende tilleggsproduksjon som øker gårdens inntekter.

Er du blant de mange som må ta arbeid utenom gården og vil ekstensivere driften - en Gallowaybesetning er et utmerket alternativ med lave foringskostnader og mindre tidsbruk enn intensive kjøttraser fordi dyra kan gå ute hele året.

Er du kanskje sauebonde som er lei av beitetap? Gallowayene vil kunne bruke det samme fjellbeitet som sauene. Når rovdyr nærmer seg en Gallowayflokk vil de voksne dyra beskytte kalvene ved å danne ring - det har også blitt rapportert at samlede Gallowayflokker har gått til felles angrep på innpåslitne rovdyr. Du kan gjøre om fjøset til leskur - likevel vil dyrene være mest ute om vinteren når de kan velge selv. (Men det blir vanskelig å inseminere sauene med Gallowaysæd)

Aktuell okse Park Perseus. Se TYRs katalog. Sæddoser bestilles gjennom GENO (tlf. 62520600, geno@geno.no, www.geno.no ).
Direktesalg av kjøtt

Du kan kjøpe kjøtt ved å kontakte produsenten direkte. Du finner adressene her
Norsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website