Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiing


Galloway i Norge

  Oppdatert 21. mars 2014

Besetninger med Galloway

alle besetninger oppfordres til å sende inn oppdateringer til seb@oppdal.com

last ned adresseliste her 

Import

Den første importen av Gallowayfe til Norge som vi vet om var tidlig på 1970- tallet.

Da ble det importert en besetning (en kvige stakk av på flyplassen) sort Galloway fra Skottland til Norge. Det var skipsreder L. M. Haanes fra Kristiansand som kjøpte dyrene. Noen ble etter en tid solgt videre til Danmark og resten ble krysset med Angus og Charolais slik at det til slutt ikke fantes renrasede dyr.

I februar 2000 importerte tre ammekuprodusenter i Sør-Trøndelag 11 hundyr og 3 okser av Belted Galloway fra Danmark. Dyrene kommer fra Danmarks største Gallowaybesetning - hos Leif T. Kiær, og de er av tysk, skotsk og dansk avstamning. Etter at dyrene kom til Norge måtte de stå i karantene i 6 måneder. Kort tid etter dette opplevde Europa en runde med kugalskap, og import av levende dyr ble bannlyst av Norsk Kjøttfeavlslag.

Importen er imidlertid ikke forbudt, og vinteren 05/06 ble det importert en del nye dyr fra Danmark til en besetning i Brusand, derav også noen "dun-belted" eksemplarer.

For å skaffe oss nytt blod, importerer vi årlig embryo fra Danmark. Med tanke på smittefare regnes import av embryo som å være minst like trygg som import av sæd.

 

 

Tilvekst og slakt

Det er hittil ikke slaktet mange Galloways i Norge. Et av dyrene jeg vet om, er en tre år gammel okse - han ble klassifisert til R+, med en slaktevekt på 438 kg. Oksen hadde ikke fått noe annet enn grovfôr og gått ute både sommer og vinter.

Vi har som mål å kontinuerlig legge ut slakteresultater for alle Gallowayslakt - både renrasede og krysninger - på hjemmesiden til Norsk Galloway etter hvert.

 

Krysninger

          større bilde 

(Oppdal, august 2003)  Dette er nr. 227 da han var 4 mnd gammel - han er slaktet nå, se slakteresultater.

I 2003 ble det født de første krysningene med NRF. Avkommet bærer sterkt preg av Gallowayfaren. Alle er svarte, uansett om mora er brun eller svart, og har hvit belte, riktignok med en del svarte flekker. Noen krysningsavkom har utvidet belte, slik at føttene, panna og haletuppen kan være hvite. De nyfødte kalvene virket en liten smule mindre enn NRF-kalver, men de ble ikke veid - de fleste kalvingene foregikk ute i skogen.

Vi har målt to av kalvene ved ca.200 dager:

Båndmålvekt nr.1634 4510 -227 (oksekalv, dier fortsatt): 242 kg ved 218 dager

Båndmålvekt nr.1634 4510 -230 (kukalv, dier fortsatt): 225 kg ved 190 dager
Norsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website