Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiing


Bilder av Galloway i Norge

 Oppdal, november 2007 (klikk på bildet for større versjon)

(her kom det en del krysningsdyr med på bildet...)

 

større bilde

Ku med kalv, Skaun

 

større bilde

Ku med kalv, Almanaunet

 

 

større bilde

Skaun, desember 2001

 

 

 

større bilde  

Blåøret - Oppdal, 17. mai 2003

 

større bilde 

Oppdal - høst 2003

 

større bilde 

Drektig kvige 2 år  - Oppdal høst 2003

 

større bilde 

Oppdal, 15. desember 2003 

 

 
Norsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website