MIHAIL KOGALNICEANU

O COMUNA EUROPEANA CU OAMENI EUROPENI

ANUNTURI 2014

 Data anuntului  10.01. 2014

 Nr  74 / 10.01. 2014

 

                                                ANUNT

                   INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

 

 

 

DENUMIRE : ,, CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ”

 SAT MIHAIL KOGALNICEANU ,  COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU , JUDETUL  TULCEA,  nr topografic  T 24, parcela Cc 606, nr CF 31848 , nr cadastral 31848

 

SUPRAFATA – 23706  MP ;

INITIATOR – SC ENERGOTIS VOLT  SRL prin TISU OPREA   , cu sediul  in localitatea MIHAIL KOGALNICEANU, str  ALEXANDRU CEL BUN   nr 6, CAMERA 1 , comuna MIHAIL KOGALNICEANU

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada  

                                 10 IANUARIE 2014 – 24 IANUARIE 2014.

 

Persoana responsabila cu informarea si  consultarea publicului

                                         COCONA ION;

ADRESA Primaria comunei Mihail Kogalniceanu,  str. MIHAI EMINESCU nr 94

Telefon -  0240 / 563001; Fax -  0240563177;

Observatiile sunt necesare in vederea eliberarii avizului de oportunitate si stabilirii cerintelor generate de elaborare a planului urbanistic zonal .

Rãspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin afișare la spațiul amenajat de la sediul primăriei comunei Mihail Kogalniceanu și pe pagina de internet a primăriei  www.clkogalniceanu.webs.com.  în perioada: 24 IANUARIE 2014 – 10  FEBRUARIE 2014.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului:

-      Etapa elaborării propunerilor( prima versiune a planului ce va fi supusă avizării) ;

-      Etapa aprobării PUZ (varianta finală a planului care include observațiile avizatorilor și se supune procedurii de transparență decizională ) ;

-      Etapa  monitorizarea implementării PUZ aprobat.

  Data anuntului  10.01. 2014

 Nr  71 / 10.01. 2014

 

                                                ANUNT

                   INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

 

 

 

DENUMIRE : ,, CONSTRUIRE MAGAZIE CEREALE SI ANEXE „

         SAT LASTUNI  COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU , JUDETUL  TULCEA

             nr topografic  T 25, parcela Cc 613, nr CF 30756,  nr cadastral 30756

 

SUPRAFATA – 2.406  MP ;

INITIATOR – SC MALBORAKIS IMPEX SRL prin NACIADIS IANCU , cu sediul  in localitatea LASTUNI, str  HAGILAR  nr 15, comuna MIHAIL KOGALNICEANU

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada  

                                 10 IANUARIE  2014 – 24 IANUARIE 2014.

 

Persoana responsabila cu informarea si  consultarea publicului

                                         COCONA ION;

ADRESA Primaria comunei Mihail Kogalniceanu,  str. MIHAI EMINESCU nr 94

Telefon -  0240 / 563001; Fax -  0240563177;

Observatiile sunt necesare in vederea eliberarii avizului de oportunitate si stabilirii cerintelor generate de elaborare a planului urbanistic zonal .

Rãspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin afișare la spațiul amenajat de la sediul primăriei comunei Mihail Kogalniceanu și pe pagina de internet a primăriei  www.clkogalniceanu.webs.com.  în perioada: 24 IANUARIE 2014 – 10FEBRUARIE 2014.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului:

-      Etapa elaborării propunerilor( prima versiune a planului ce va fi supusă avizării) ;

-      Etapa aprobării PUZ (varianta finală a planului care include observațiile avizatorilor și se supune procedurii de transparență decizională ) ;

-      Etapa  monitorizarea implementării PUZ aprobat.

  Data anuntului  10.01. 2014

 Nr  73 / 10.01. 2014

 

                                                ANUNT

                   INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

 

 

 

DENUMIRE : ,, CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ”

 SAT MIHAIL KOGALNICEANU ,  COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU , JUDETUL  TULCEA,  nr topografic  T 24, parcela Cc 606, nr CF 31847 , nr cadastral 31847

 

SUPRAFATA – 20840  MP ;

INITIATOR – SC OVIRIS VOLTAIC SRL prin CRIVINEANU CONSTANTIN  , cu sediul  in localitatea MIHAIL KOGALNICEANU, str  MIHAI EMINESCU  nr 3, CAMERA 1 , comuna MIHAIL KOGALNICEANU

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI  privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada  

                                 10 IANUARIE 2014 – 24 IANUARIE 2014.

 

Persoana responsabila cu informarea si  consultarea publicului

                                         COCONA ION;

ADRESA Primaria comunei Mihail Kogalniceanu,  str. MIHAI EMINESCU nr 94

Telefon -  0240 / 563001; Fax -  0240563177;

Observatiile sunt necesare in vederea eliberarii avizului de oportunitate si stabilirii cerintelor generate de elaborare a planului urbanistic zonal .

Rãspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin afișare la spațiul amenajat de la sediul primăriei comunei Mihail Kogalniceanu și pe pagina de internet a primăriei  www.clkogalniceanu.webs.com.  în perioada: 24 IANUARIE 2014 – 10  FEBRUARIE 2014.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului:

-      Etapa elaborării propunerilor( prima versiune a planului ce va fi supusă avizării) ;

-      Etapa aprobării PUZ (varianta finală a planului care include observațiile avizatorilor și se supune procedurii de transparență decizională ) ;

-      Etapa  monitorizarea implementării PUZ aprobat.