ФИЗИКА

Јовановић Милица     33 
 

 

 

I

II

III

тес

лаб

уче

сем

та

дом

исп

уку

оцена

13/16

Бутић Анђела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

03  /16

Весић Ана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

06/16

Ђорђевић Силвија

 

 

 

43

 

22  /16

Драганић Надја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

36/16

Јовановић Катарина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nov-16

Комешчанин Фахира

 

 

33 

 

14/16

Колашинац Марта

 

Dec-16

Кулић Сара

3

 

 

 

 

4

6

1

 

 

14

 

35/16

Манојловић Марија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jan-16

Мерсула Марина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

23/16

Миленков Ивана

 

 

 

 

 

 

6

2

4

 

12

 

May-16

Миловановић Анђела

 

 8

34/16

Митровић Јована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Feb-16

Поповић Милица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

04  /16

Радмановић Јована

33/16

Савић Тијана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10/16

Трајковић Милица

 

10 

24/16

Трипковић Маја

 

 

 

6

 

 

6

2

 

 

14

 

16/16

Ћирић Огњен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

04 /16

Ивановић Аница

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

06  /16

Миленковић Милица

07  /16

Михајловић Тијана

10  /16

Петровић Сања

3

4

 

 

 

 

 

1

 

 

8

 

Sep-16

Марковић Данијела

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

5

 

May-16

Глигоријевић Весна

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

5

 

19/16

Мићановић Драгана

5

 

 5

13 

6

 

 

44

 

 

Силина Киббона

 

 

79

МАСА ТЕЛА ЈЕ МЕРА ЗА ЊЕГОВУ ИНЕРЦИЈУ.   Јединица за масу је килограм⇒ [kg]

Маса је физичка величина која описује својство инертности свих тела,

као и њихово својство да се узајамно привлаче  (гравитационо привлачење).  

 

Мерење је поступак којим се физичка величина из природе упоређује са величином која је изабрана за јединицу и чија је вредност увек један.

  Физичке величине могу да се мере:

 •непосредно (директно) упоређивање физичких величина и

њихових јединица помоћу једноставних уређаја – мерила (лењир или часовник)

•посредно (индиректно) применом одговарајућег

техничког и рачунског поступка помоћу мерних инструмената (...)  

Тежина тела је сила којом тело делује на подлогу или

конац или истеже опругу под  дејством силе Земљине теже.

Тежина тела једнака је сили теже: