Ordlista från Överbryggar-konventionen vid Martin-Johnson

Har du hörde från några konvention, och vill lära mera? Flesta från det konventionen och kuren stött på i modern bridge är täckande, du konserverar klickar till på en brev nedan finna konventionen startande med en detaljerad brev, eller begagnar det index leta opp en konvention. Det hänvisningen Bobby hänskjuta det mjukvara programmerar "Bobby Veta-Bro" som spler flesta från det konventionen ilistade hit.

"E"

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

"G"

"H"

"Jag"

"Kn"

"K"

"50"

"M"

"N"

"O"

"P"

"D"

"R"

"S"

"T"

"U"

"5"

"W"

"XY"

"Z"

"1"

Skapar en index

1-3-5 försprången 2-4 försprången Ess Kung försprången Acol Två-Klöver
Acol Två-Bud Aktion Dubbel Avancerat Kö-Bjuder Albarran Två-Ruter
Astro Astro Kö-Bjuder Ytterväggen av ett slott Svag två buden Balanserat höjning från en högfärg
Baron Bart Baze Bergen Höjningen
Biskop Konvention Blackwood Brozel Brozel-Räddning
Cappelletti Checkhäftet Stayman Cole Reser upp
Kooperativ Dubbel Krashar Försvar diagonaliskt arg Höjningen Kö Bjuder
Förklarande Interrogativ 4NT KONVENTIONELLA ÖVERBUD OF 1NT försvar Dubbel Överföring Drury
Ekren Två-Ruter Uteslutning Sändar en signalen-Bud Anpassing Hopp (Blomma-Bud) Ruter
Flint Krävande-Pass Krävande Stayman Fyra Kostym-överföringen
Fransk 2NT Spel-Försöker Hasardspel 3NT Spel Försöker Gazilli
Gerber Ghestem Bra-Dålig 2NT Graderade Väsentlig-höjningen
Pampig Smäll-Forcerar Försöker Mellanliggande Hopp-Överbudar Mellanliggande Hopp-Skiftar
Inverterade Studera som omyndig person utsätta för Irreguljär Redubbla Jacoby 2NT Höjning Jacoby Överföring
Johnson Konvention Kaplan Inversion Nyckel Karta-Blackwood (KCB)
Blackwood återbuden Kokish Spel-Försöker Landy Försprång Riktar-Dubbling
Hoppande över Michael Lebensohl Inlemmat Två-Färg Meckstroth Tillsats
Meksikansk Två-Ruter Michael Kö-Bjuder Mini Skärva Mindre Kostym-Stayman
MUD Muiderberg Två-buden Mång- Landy (Woolsey) Öppnande
Mång- Försvar Namyats Negativ Dubblingar Negativ Gratis-Bud
Ny Mindre-Krävande Inte Buden Pass eller Korrekt Straff Dubbel
Polermedel Man-Klöver Polermedel Två-Ruter Precision Två-Klöver Precision Två-Ruter
Spärrande Hopp-Överbudar Spärrande Höjning Duke Stayman Riktigt Trumf
Uppreping Sändar en signalen-Bud Räddning Fördubblar Responsiv Dubbel Avigsida
Romersk Hopp-Överbudar Romersk Två-Ruter Rubensohl Rusinow Försprången
Sätter in tät Konvention Sekundär Överföringen Själv samtyckande bud Seriös 3NT
Smolen Skärva Stayman Plugg frågande kö bud
Stark Hopp-Skiftar Stark Öppnande Stöd Dubblingar Schweizisk Höjning
Ta bort Dubbel Tartan Två-buden Texas Girerar Topp och Bjuder
Överföring Förvägen Överföring Responsen Slödder Stayman Trumf Frågande-Bud
Truscott försvar 1 klöver Två Nej-Trumfar för det studera som omyndig person utsätta för Två över man spel forcerar Två Spade storlek frågar
Två väg ny mindre Anspråkslös kö bud Ovanlig utan trumf Ovanlig Positiv
Walsh responsen 1 klöver Svag Hopp-Skiftar Svag måste Talar Svag Två-buden
Väst- Kö-buden Wolff Avslagig XYZ konvention Noll eller två högre

 

1-3-5 Försprången

E metod från förnämst i som det kort valde för det första utspela i några färg är antingen det första, tredje eller femte högst kort i det färg. Vid icker uppnå träffa förpliktelse, denne metod försprången Ess från ess-kung, det högst från andra intilliggande hedrer, tredje bästa från en tre eller fyra kort färg, och femte bästa från en fem kort eller längre färg. Det andra kort i interiör sekvensen är utspela (10 från KKN10 eller 9 från K109). Där är utan fastställd regel för förnämst från tre liten kartor, beroande ovan huruvida du vill betona heder kraft eller längd du måtte utspela euforiskt tillstånd eller låg från det innehav (men aldrig mellersta). Bara det högst kort är utspela från tre liten kartor följer med det andra högst. Denne tillåta partnern bestämma bara det utspela är ifrån två eller tre kartor, såsom det spelförare vill sällsynt skinn det lägst saknat prick kort.

2-4 Försprången

Denne metod från förnämst är populär i Östlig-Europe, det första utspela i en färg är antingen det andra eller fjärde högst kort. Vid försummelse, det metod användningen Rusinow försprången (lägst från intilliggande hedrer), likväl det utspela är det bästa från interiör sekvensen såsom i standaren försprången. Från tre kort färgar, det andra högst kort är utspela, från fyra kartor eller längre det utspela är alltid fjärde bästa. Vid icker uppnå träffa förpliktelse, det mellersta kort är utspela från 3 liten kartor.

Det enda omtvistad kasus är vad utspela från en två kort, speciellt från heder och liten kort kombinationen. E låg utspela från Dx, Kx eller Ax konserverar har bedräglig värde, men också tendera blockera det färg i trumfande lägor. Bobby tillåta du spel 2-4 försprången och utspela antingen euforiskt tillstånd eller låg från de här kombinationen.

Förkortningen

 Gemensam förkortningen använd:

M - antingen högfärg                                
m - antingen mindre
FSF - fjärde färg krävande                   
GSF - pampig slå igen forcerar
NMF - ny mindre krävande
HCP - hög kort poängen (Ess =4, K =3, D =2, Kn =1)
IMP - internationell matcha poängen
KCB, RKC - Nyckel kort eller Romersk nyckel kort Blackwood
NMF - Krävande
PJO - spärrande hopp inbud
UDCA - Översida ned inräknar och attityd

Ess Kung Försprången

 Det förtjäna från huruvida utspela det Ess eller Kung från ess-kung är högt omstridd. Bobby passersedler du begagna det 1-3-5 eller andra prick utspela schemor medan varierande det utspela från EK eller interiör sekvens innehaven.

 Bara du utspela ess från ess kung du är gående få en räkning gör single. Spelarna som användning det kung från ess kung förvägrar det kung när de utspela det ess, i det kasus det korrekt betaydande är attityd, visa normalt det kung. Den är sannolikt för det skäl det det utspela från en inte stödjad ess är en försummat utspela bland folk som utspela ess från ess-kung.

 Jämn när spelande 1-3-5 försprången den är korrigerar utspela det kung från ess-kung eller kung-dam när du är bakom det träkarl, denne utspela bereda mera information vid utan kostar. När det ess är utspela i utvinner ut lägor, den förvägrar det kung så det ledare's' partnern behöver bara uppmuntrar med det kung.

Acol två bud

En öppnande två bud i ruter, hjärtor eller spadar visa en bra fem + kort färg med 8 eller mera spelande knep, typiskt 17-21 HCP. Krävande för man rund, öppnare återbud från färg är inte krävande, en ny färg är krävande för man rund, vanligen 5-5 form. E 2NT respons är negativ, en enkel höjning är starkare än en dubbel höjning, ny färgar är krävande.

Acol två klöver

 En öppnande bud från 2 visa runt 8 eller 9 knep i en ospeciferad en lämpad hand. Svarshand vanligen buden 2 tillåtande öppnare bestämma hans färg. Det bjuda måtte stopp nedan spel bara svarshand är svag. I något förändringen, öppnare måtte återbud 2NT visa en hand det är antingen obetydligt svagare (18-19 HCP) eller obetydligt starkare (22-23 HCP) än en 2NT öppnande. E gemensam förändring är begagna en öppnande bud från 2NT för det studera som omyndig person utsätta för, då 2 följde efter vid 2NT visa en balanserat hand från 20-21 HCP.

Det Acol 2 öppnande burk vare kombinerade med åtskilliga kombinationen från två plan öppnande. I SEF, det standaren Fransk system, en 2 öppnande bud är Albarran (starkare än en 2 öppnande) och det andra två buden är normal svag två buden.

Aktion dubbel

E dubbel vid svarshand på hans andra vänder efter görande en inlemmat bud sådan såsom en enkel höjning. Förespeglingen maximal försvar (vanligen 1.5 2 defensiv knep) förenlig med föregående bjuda, och utan extra längd i det införstått färg, vid minst två kartor i färg dubblade. Öppnare vanligen pass med en lägenhet hand, eller bud ovan med form.

Avancerat kö bud

Liknande en kö bud, men också samtycka partnern's' färg. Använd vid öppnare efter en utan trumf öppnande.

Albarran Två-Ruter

En öppnande bud från två ruter visa en mycket stark hand, antingen spel krävande med en obalanserad hand eller 24+ HCP balanserat. Spel vill ska vara nå inte öppnare återbuden 2NT visa det balanserat variatet. Albarran är del från Fransk standaren (SEF) vart den är kombinerade med en Acol två klöver öppnande för obetydligt svagare händer.

Artificiell 2 Klöver spel forcerar

E metod från visande sig en högfärg färg öppnande i som två över man responsen i ruter och hjärtor är inte inte spel krävande, och en 2 klöver respons är spel krävande och göra inte förespegling klöver längd, det respons konserverar inkluderar alla balanserat responsen såsom nå såsom händer med lång klöver. Det metod är anställade i många Europeisk medfödd systemen inklusive dessa spillt vid det Italiensk nationell lag. Där är åtskilliga återbjuda schemor över det 2 klöver bud, det enklast från som inblandar en 2 återbud för alla minima. Svarshand måtte pågår med en serie från relä buden bestämma öppnare exakt form.

Astro

E försvar en öppnande bud från 1NT. E 2 klöver inbud visa 4+ hjärtor, och 5+ mindre. E 2 ruter inbud visa 4+ spadar med understödjar 5+ färg. Partnern buden 2NT med värdor fråga för understödjar färg, det steg bud är inte krävande frågande inklivare pass bara denne är hans andra färg.

Ser också Brozel, Cappelletti, KONVENTIONELLA ÖVERBUD OF 1NT, Mång- Landy

Astro Kö-Bjuder

 E kö bud det visa 4 kartor i det högre rang objuden färg och 6 kartor i det lägre rang objuden färg. Det flesta nyttig kasus för denne bud är en 2 plan kö bud från öppnare färg vid det försvarare det rättighet från det öppnande bud (e.g. 1-P-1-2 visa 4 hjärtor och sex klöver).

Ytterväggen av ett slott Svag två buden

E ger titulera till från svag två buden som förespråka öppnande 2 från en högfärg ovan hitre öppnare med en bra fem kort färg såsom nå såsom med en sex kort färg. Denne stil konserverar tillverkning den svårare för det motståndare tävla tryggt, men den också sätta en härkomst på det svarshand det svag två bud. E respons från 2NT fråga för kraft och färg längd, öppnare återbuden:

                        3 = minimum med 5 kort färg
                        3 = minimum med 6 kort färg
                        3 = maximal med 5 kort färg
                        3 = maximal med 6 kort färg.

Balanserat höjning från en högfärg

E inte-krävande bud från 3NT över en högfärg färg öppnande visa därom 12-15 HCP i en balanserat hand med tre eller fyra kort stöd. Vanligen använd med Jacoby 2NT höjning (denne visa en bättre hand). Begagna Jacoby överföringen över en 1NT öppnande, det Stayman sekvensen 1NT-2 -2 -3 eller 1NT-2 -2-3 är inte inte behövde naturligt, och är definierade såsom krävande höjningen från öppnare högfärg färg, ofta med fyra kort stöd och en balanserat hand villig spel 3NT.

Baron

En gamla metod från visande sig en 2NT öppnande. Svarshand buden 3 fråga öppnare bud fyra kort färgar uppåt det linje. Öppnare återbuden 3NT med klöver enda. Denne metod tillåta uppdagande från mindre anpassingen men också konserverar resultat i det svagare hand spelande i det högfärg anpassing, och är således sällsynt i modern bridge.

Bart

Bart är en struktur från återbuden vid svarshand efter en öppnande bud från 1 , en krävande 1NT respons och en återbud från 2 . Det ändamål från det konvention är göra bättre definierar öppnare återbuden efter en krävande utan trumf och tillåta blottande speelbaar hjärta anpassingen. Där är många subtil förändringen från denne konvention, det följande är dess genomförande i Bobby.

Bara Bart är i begagnar, öppnare återbuden efter 1 -1NT är


2/ - vid minst en fyra kort färg
2 - vanligen en bra 6 kort färg
2NT - 18-19 balanserat
3 // - vanligen medfödd, spel krävande
3 - bra färg, 16-17 HCP, inte passande för 3NT kontrakt
2 - semi- krävande,inte passande för andra återbuden

Svarshänder återbuden efter 2 är

Pass - rar sedan dess öppnare måtte har enda 1 klöver
2 - minimum förkärlek, 2 eller spadar
2 - sex kort färg eller förträfflig 5, öppnare vanligen pass
2NT och högre såsom i Standard-
2 - Bart bud, artificiell, 8+ HCP, vanligen 4+ kort hjärta färg. Fråga öppnare återbud såsom följer

            2 - tre kort färg
            2NT - 15-17 balanserat eller semi--balanserat
           3 - 5 kort klöver färg
           3 - tre kort hjärta färg med 16+ HCP
           3 - 16-18 HCP, brutna 6+ färg
           2 - försummelse med inga från över

Baze

E återbud i det andra högfärg efter en högfärg svarar Stayman visa en anpassing för öppnare högfärg och slå igen intresserar. Efter 1NT-2 -2, det Baze bud är 3 , det hand vill ska vara balanserat eller kanhända inkluderar en enkelkort spader. Efter 1NT-2 -2 , det Baze bud är 3 och är alltid en enkelkort, sprittar återbuden från 4 eller 4 visa enkelkorten i antingen från de här sekvensen.

 Bobby spler en förändring från Baze kallad Johnson, det bud i det andra högfärg inkludera det Baze hand och också plan händer från 9-11 HCP som är passande för en 3NT kontrakt trots det närvara från en känd 44 högfärg anpassing. Bara öppnare är 4333 eller har en mycket svag fyra kort högfärg han måtte pågår med 3NT som svarshand vill antingen pass bara också lägenhet, eller korrekt 4 från det högfärg. Bara öppnare har en hitre maximal hand han konserverar kö bud över det Johnson bud i inneslutar svarshand har slå igen intresserar. Efter Johnson, 4NT vid antingen spelare är Nyckel kort Blackwood. E riktar 4NT över det 2 från en högfärg återbud är kvantitativt.

Bergen Höjningen

 E struktur från responsen en öppnande bud i en högfärg det tillåter handlingen en variatet från svag stark händer och specificerande det trumf längd vid det samma tid. Det responsen är

Enkel höjning - 6 9 HCP med tre kort stöd
3 - 6 9 HCP med fyra kort stöd (Blandad höjning)
3 - 9 11 HCP med fyra kort stöd (Begränsad höjning)
Sprittar höjning - Spärrande med fyra kort stöd, vanligen ett mindre antal än 6 HCP
2NT - Jacoby 2NT, spel krävande eller bättre med fyra kort stöd

Bergen höjningen är en standaren del från det två över man system men måtte vare använd med några fem kort högfärg system. Det idé från hoppande det tre plan med fyra kort stöd är baserade ovan det lag från räknar samman knep. Där är några riskera i det så det spärrande höjning borde är baserade på bra trumf stöd när i riskzonen.

E gemensam förändring från Bergen är byta det responsen från 3 och 3. Känd såsom Avigsidar Bergen denne metod användningen 3 såsom det begränsad höjning (tillåtande mera plats för utforskning) och 3 såsom det blandad höjning (mera spärrbuda).

Där är många andra strukturen från högfärg höjningen, en gemensam en är Graderade högfärg höjningen, som har det fördel från läggande det hopp buden i det studera som omyndig person utsätta för friar för medfödd ändamålen. Annan förändring är diagonaliskt-arg höjningen.

När där är en dubbel, 1 eller 2 inbud, den är möjlig bibehålla det Bergen struktur, denne är känd såsom Bergen i konkurrens. En alternativ metod efter en ta bort dubbel är Irreguljär Redubblor som har det fördel från bibehållande det 3§ eller 3 responsen för andra ändamålen.

Biskop Konvention

E högt hindrande metod från inbuden som burk vare använd mot en stark klöver öppnande eller man lovlig enda 2 klöver, sådan såsom det Polermedel-Klöver eller Romersk systemen. Dubbel eller pass är använd för flesta stark händer, andra inbuden är nominellt 5 14 HCP men måtte vare svagare vid gynnsam zonförhållande.

Passerar - måtte vare stark med lång klöver, annars vanligen mycket svag eller 4333 form

Dubbel - 14+ HCP, liknande normal ta bort dubbel

1 /1 /1 - Uteslutning ger titulera till inbud, visa vid flesta två kartor i bud färg, med antingen 4432, 4441 eller 4450 vart det 5 kort färg är en mindre. Responsen är

     1/1 - lägst speelbaar färg, måtte vare 3 lång
     1NT - konstruktiv
     2 /2 - krävande uteslutning responsen
     2 från färg överbudade - en stark kö bud
     självaste - medfödd, oavhängig färg

1NT - man lämpad inbud. Responsen är

     2 - pass eller korrekt
     2/2/2 - krävande, konstruktiv, fråga för inklivare kort färg
     2NT - stark, fråga inklivare bestämma hans färg
     2 genom 2 - vid minst 54 i två färgar, 4-14 HCP


2 =studera som omyndig person utsätta för

2=högfärgar

2 = hjärtor och en mindre

2 = spadar och en mindre

2NT - vid minst 65 i några två färgar

3 inbuden - svag en lämpad

3NT - hasardspel, fast mindre

4 /4 - Bra inbuden i hjärtor eller spadar respektivet

4 /4 - Spärrande svag defensivt

Blackwood

 E bud från 4NT fråga för essen, det visande sig hand buden 5 med 0 eller 4 essen, 5 med en ess, 5 med två och 5 med tre. Det 4NT budgivare konserverar pågår med 5NT fråga för kungen på det samma skala från återbuden. Vanligvis Blackwood är använd enda efter en färg öppnande bud, i utan trumf sälja av auktionen det ess frågande bud är Gerber och 4NT buden är kvantitativt höjningen. Bara det svarshand Blackwood har en renons han måtte hopp sex från det renons färg eller det införstått färg (vilken är lägre) med man ess, eller bud 5NT över 4NT med två essen och en renons.

Flesta seriös kompanjonskapen nu användning några förändring på Blackwood, Nyckel Karta-Blackwood vara det flesta gemensam form. Romersk Blackwood är annan nu sällsynt förändring.

Blackwood Inskridande

När det motståndare inbud en 4NT bud det är ess frågande, där är flera visande sig schemor disponibel visa essen (eller nyckel kartor).

DOPI - ROPI

 I denne metod en dubbel eller redubbla visa 0 essen, en pass visa 1 ess och andra buden är vid stegen visa 2 eller mera essen (eller nyckel kartor).

DEPO

I denne metod dubbel visa en jämn antal från essen eller nyckel kartor och pass en udda antal.

Allmänt DOPI är spillt efter inskridande vid det fem plan och DEPO efter sex plan inskridande.

Brozel

E försvar en 1NT öppnande, baserade runt det hjärta färg. Dubbel visa en en lämpad hand, 2 visa klöver och hjärtor, 2 visa ruter och hjärtor, 2 visa högfärgar, 2 visa spadar och en mindre.

Brozel Räddning

Använd efter en svag utan trumf (13 eller färre poängen) är dubblade för straff. Två plan responsen visar två färger (vid minst 4-4), 2m =bud färg och hjärtor, 2 =högfärgar 2 =spadar och mindre (5-4). Redubbla visa en en färg, krävande öppnare bud 2 klöver, då svarshand pass eller buden hans färg. De här aktionen visar svag händer. Med en bra hand pass eller sprittar 3 från en högfärg (invitera med 6+ färg).

Canapé

E metod från form visa vart det andra bud färg är längre eller likar det första färg (del från flera Italiensk systemen). Måtte vare använd vid det öppnande budgivare (e.g. en öppnande från 1 följde efter vid en återbud från 2 förespeglingen 4 spadar och 5 hjärtor).

Cappelletti

E 2 ruter inbud visa 5+-4+ i högfärgar (2NT respons fråga bästa högfärg, visa värdor). E 2 eller 2 inbud visa en 5+ färg med en sekundär mindre (2NT fråga mindre), 2 visa en högfärg man färg (partnern måster bud 2 ruter inte bryter).

Checkhäftet Stayman

Efter en mindre öppnande bud, en högfärg respons och en 1NT återbud vid öppnare, svarshand konserverar återbud 2 såsom en general efterforskning, det kontroll rygg Stayman bud. Det funktion från denne konvention är nästan identisk det från Ny-Mindre krävande, med undantag det den är inte möjlig spel två klöver bara öppnare startade med 1 . Denne är en liten olägenhet men är kompenserade för vid det förmåga spel 2 såsom en skylt bort återbud, så svarshand konservera förbifartsled ruter visa en högfärg utan befarar från saknat en ruter del poängsiffra.

Konvention Kort

 E konvention kort är en sats från avtalen du har med ditt partnern, både för ditt egen användning och det från det motståndare. Bobby har konvention kartor disponibel för alla det systemen den spler. Du konserverar skapa ditt egen konvention kort i två vägen, antingen fyllnad ur en ACBL stil konvention kort utforma, eller fyllnad ur en serie från skärmen som skapar en internationell stil deskriptiv konvention kort. I antingen metod du startar med en basisk system och finjustera ditt urvalen. Det sättningen är från åtskilliga typen:

Mångahanda urval avtalen - Flera urvalen för varje

1) Betydelse från en bud
2) Poäng räcken för åtskilliga buden
3) Försprång och betaydande avtalen
        Jo eller utan urvalen - Tickande eller förflyttar det tickande i det boxas beredade
4)Valfri konventionen
5) Stil kännetecken

Stil kännetecken påverka hur Bobby bestämma sig intim besluten i det senare runden från bjuda eller på öppnande utspela. Ger titulera till kännetecken är del från det försummelse konvention kartor såsom nå. I 2/1 för exempel, det system är orienterade finna en högfärg anpassing och en gång grunda spelande utan trumf är inte en troligen valen. I Acol, där är mera från en tendens bud utan trumf hellre än svag högfärgar, och det är reflekterat i det stil känneteck “Föredrar Ingen trumf

Cole

Efter en mindre färg öppnande och högfärg färg respons, en 2 klöver återbud vid öppnare är en transfer 2 ruter, efter som öppnare återbuden har det följande specialiserade sig betydelsor

2 (andra högfärg) = lätt avigsida  
2M = tre kort höjning
2NT = 16-17  
3 = 5-5 inte alltför krävande

En från det fördler från Cole är det E riktar höjning från en högfärg respons garantera fyra kort stöd, och en 1NT återbud tendera visa bra pluggen och utan anpassing.

Konkurrenskraftig anpassing höjning

E höjning från partnern's' färg som är baserade ovan lång trumf stöd, vid det lag från räknar samman knep. För exempel, efter 1-2inbud-2, en höjning 3 måtte vare svagare än normal med fyra kort ruter stöd.

Kooperativ dubbel

Liknande en aktion dubbel, men mera allmän session för några dubbel som fråga partnern pass med en lägenhet hand eller bud med inge avslöja längd (vanligen bra 5 eller 6 kort färg). Måtte vare använd vid öppnare eller svarshand. Den applicera dubblingar från artificiell öppnande eller inbuden, vid inklivare eller flytta fram efter en 4 , 4 eller 4 öppnande (förespeglingen några stöd för högre rang färgar), vid inklivare som har passad bara dubblar 1NT respons eller återbud, i det balanserar sits över en 1NT öppnande eller direkt över en svag utan trumf öppnande, och flesta andra balansgång dubblingar från buden nedan 2NT. Också använd vid svarshand i en stor klöver system efter en 1 öppnande och sprittar inbud vid två eller tre nivår. Bobby också definiera 1 --4-D och 1NT-2x(medfödd)-D såsom kooperativ.

Krashar Försvar

E försvar en artificiell stark 1 klöver öppnande. Inbuden har det följande betydelsor. Det namn är en förkortning för färgar, valör och form.

1= två färg från samma färg (C)
1= två färg från samma valör (RA)
1NT= två färg från samma form. (SH)

De här buden förespegling vid minst 5-4 form med ett mindre antal än öppnande hand i poängen.

Flytta fram tillverkningen en minimum bud i hans billigast färg, eller hoppen med en två färg spärrandet med en försäkrat anpassing (e.g. efter 1 inbud, en hopp 2 är möjlig med 4+ spadar och 4+ längd i en mindre). Krasha måtte vare använd över en artificiell 2 öppnande också.

diagonaliskt arg höjningen

E struktur från höjningen öppnande buden. När använd över en högfärg öppnande, hopp höjningen det tre plan är spärrande. E 2 respons 1 eller en 3 respons 1 visa en begränsad höjning med fyra trumf. När använd över en mindre öppnande, en enkel höjning visa 6-9 HCP, och en hopp höjning visa 10-11 HCP. visa en krävande höjning från det mindre, du sprittar i det andra mindre (2 över 1 eller 3 över 1).

Kö bud

E bud efter färg avtal i annan färg visa en kontroll kort i det färg bud, antingen det ess, kung, enkelkort eller möjligen en renons (en renons visa bud är vanligen företrädesvis).Skippa en färg göra inte förvägrar en kontroll kort i skippade färg, bara invitera en specifik kö bud (såsom i det näst högre färg). Bara förflutna fem från införstått färg visa etta rund kontroll kort.

Förklarande Interrogativ 4NT

E slå igen bjuda verktyg vart en bud från 4NT express- slå igen intresserar och fråga partnern samarbeta, utan några specifik återbud struktur. När använd efter en kö bud det 4NT bud antingen visa bra trumf eller en kontroll kort i en högre färg det "can" "not"' vare kö bud utan nående slå igen. Det svarshand 4NT konserverar kö bud, bud slå igen i det införstått färg eller avslagig i fem från det införstått färg. Det huvud- fördel från denne konvention tilldra när där är en mindre anpassing och den är inte helt kassaskåp bud 4NT ess frågande. Bobby tillåta du begagna 4NT såsom TVÅ när använd såsom en hopp bud, i andra kasusen den är ordinarie Blackwood.

Det modern person version är det Turbo konvention, när en återbud från 4 Utan-Trumf visa en jämn
antal från Essen och/eller Gör en nyckel-kartor. Denne måtte bara tilldrar efter en kö bud har gjorde visa en första eller
andra rund kontroll kort efter färg grundande. Bara det partnern återbuden högre än 4 Utan-Trumf, då denne aktion
visa en udda antal från Essen och/eller Gör en nyckel-kartor och också en första-rund kontroll kort i det benämn färg. Det bud,
därför, från 4 Utan-Trumf göra inte frågar för det antal från Essen och/eller Gör en nyckel Kartor, men hellre visa en
avgjord antal från Essen och/eller Gör en nyckel-kartor.

KONVENTIONELLA ÖVERBUD OF 1NT

E försvar en öppnande bud från 1NT. Det namn stannande för "Förstör motståndare utan trumf".

     Dubbel är man lämpad

     2 är klöver och en högre färg

     2 är ruter och en högre färg

     2 är högfärgar

     2 är medfödd.

Det längd lövande i det bud färg är 5 kartor, det andra färg måtte vare 4 eller 5 kartor lång. Det kraft är vanligen intim en öppnare.

KONVENTIONELLA ÖVERBUD OF 1NT göra inte har en straff dubbel, så många kompanjonskapen växla annan konvention när försvarande mot en svag utan trumf.

Dubbel transfer

Några bud det visa längd i det färg två högre än det bud. Namyats eller Texas vart klöver visar hjärtor och ruter visa spadar är exempler. Över en 1NT öppnande, fyra färg mindre överföringen är annan exempel (vart 2 visa klöver, och 2NT visa ruter).

Drury

 E respons från 2 klöver vid en passad hand en högfärg färg öppnande visa vid minst tre kort stöd för det högfärg, och 9-11 HCP. Återbud strukturen varierar, det flesta populär version är begagna en 2 högfärg återbud vid öppnare visa en lätt eller minimum öppnande, en 2 ruter återbud visa en ljud öppnare, 3 plan buden är slå igen försöken, 4 från det högfärg är spel (Avigsida-Drury).

E gemensam förändring är utan anpassing Drury, vart 2 klöver måtte vare baserade på klöver enda eller en hand med en anpassing. Öppnare återbuden såsom över en medfödd 2 klöver, med undantag det han konserverar inte inte pass, och 2 ruter är en uppassning aktion efter som svarshand vill höjning med en anpassing, eller bud det andra högfärg, utan trumf eller klöver med utan anpassing.

Några folk spel Två-Väg Drury, en respons från 2 visa tre kort stöd, en respons från 2 visa fyra kort stöd, både med 9-11 HCP.

Sedan dess 2 visa en anpassing, svarshand måster hopp 3 klöver direkt över det öppnande med en inviterande klöver man färg.

Några kompanjonskapen användning en 2 respons en inbud fråga det kraft från det inbud, återanskaffa det traditionell kö bud från öppnare's' färg för det ändamål. Det 2 respons måtte visar tre kort stöd och det kö bud fyra kort stöd bara Drury över inbuden är i begagnar.

Ekren två ruter

En öppnande bud från 2 visa en hand från 5-11 HCP med båda högfärgar utdelade antingen 54,55 eller 64. Antingen högfärg konserverar vare längre. Svarshand vill vanligen bud det högfärg han föredra, med en hopp bara han har en bra anpassing. E respons från 2NT är vidarebefordrar gående och öppnare återbuden vid stegen visa hans övergripande kraft och form. Ekren måtte vare använd i konjunktion med antingen svag två buden eller Muiderberg.

Uteslutning Sändar en signalen-Bud

E metod från visa kontrollen i åtskilliga färgar vid det samma tid. Använd i Moscito, det slutlig klöver och åtskilliga hem växte system efter en serie från stafetten identifierande det exakt form från man hand. Partnern's' näst relä fråga för det läge från hög kort kontrollen, det återbud förvägrar en kontroll kort i en specifik färg. För exempel, bara en spelare har visad precist 5431 form, och partnern stafetten med 4, en 4 återbud ville förvägrar en spader kontroll kort (det längst färg), en 4 återbud ville visar en spader kontroll kort och förvägrar en hjärta kontroll kort (andra längst färg) och en 4 återbud ville förespegling kontrollen i spadar och hjärtor och förvägrar en ruter kontroll kort. 4NT ville förvägrar en klöver kontroll kort men visar det andra tre kontrollen, och 5 ville visar en kontroll kort i alla fyra färgar. E främjar relä då ville frågar för understödjar kontrollen under det samma schema.

Erfarenhet Jämnar

Det erfarenhet plan är använd kontroll kort det typ från konventionen det konserverar vare använd, både vid Bobby såsom ditt partnern och såsom en motståndare. Användning en lämplig plan baserade på det följande riktlinjor

Nybörjare - välkänd med basisk bud typen, Blackwood, Gerber, Stayman

Mellanliggande - välkänd med Texas, Lebensohl, Flannery, Smolen, Bergen höjningen, krävande 1NT, inverterade studera som omyndig person utsätta för,räkna samman knep bjuda, två lämpad kö buden

Avancerat - uppskattningsvis likvärdig liv bemästrar kunskap plan,Checkhäftet Stayman, Canapé, Namyats, Renons visa buden, försvaren stark 1C,Bart, Sätter in tät försvar

Sakkunnig - ha spillt i nationell evenemangen. Specialiserade sig två öppnande inklusive Mång-, Muiderberg, Ekren, välkänd med Polerar, SEF, Holländska Acol konventionen, och specialiserade sig 1NT återbuden

Värld Klassar - konventionen förbundet med osedvanlig systemen sådan såsom Romersk,Lur, Svensk och krävande pass

Anpassing sprittar

Också känd såsom en blommar bud, en enkel hopp respons en färg öppnande lovlig en bra fem kort färg plus en anpassing för öppnare färg (typiskt fyra kartor för en mindre, tre för en högfärg öppnande). Anpassing hoppen är gemensam vid en passad hand sprittar, visa 9-11 HCP. Bara Drury är i användning, det färg hoppat i vill ska vara en mycket bra 5 eller en sex kort färg, eljest en måttlig fem kort färg är acceptabel. I konkurrenskraftig sälja av auktionen efter partnern har öppnat eller överbudade, anpassing hoppen måtte vare använd tillåta partnern bestämma bara där är en dubbel anpassing för båda sidor (använd i konjunktion med det lag från räknar samman knep avgöra hur euforiskt tillstånd bud).

Flannery två Ruter

En öppnande bud från 2 visa 11-16 HCP med 4 spadar, 5 hjärtor, och ospeciferad mindre längd. E respons från 2NT fråga, då

       3m = 3 kort färg
       3= 11-13, 4-5-2-2
       3 = 14-16 4-5-2-2
       3N = samma med mindre hedrer
       4m = 4 kort färg.

Direct responsen från 4 eller 4 samtycka hjärtor eller spadar respektivet. E sprittar 3M är en slå igen försöker, en 3M återbud är inte krävande.

Flint

E konventional återbud från 3 efter det auktion 1m-1x-2NT, som anhållanen öppnare återbud 3. Svarshand då pass från återbuden 3 från några färg (svag).E riktar återbud från 3 från en färg är krävande. Bobby också tillåta du spel ny mindre eller transfer återbuden, såsom efter en 1NT återbud. Det Nord-Amerikansk version från denne behandling är kallad Wolff avslagig.

Krävande Öppnande-Bud

Alla bjuda systemen har vid minst en krävande öppnande bud det skaften mycket stark händer. I standaren systemen det bud är 2 klöver, ibland kombinerade med 2 ruter (SEF och Italiensk). I stark klöver systemen det öppnande bud är 1 klöver (Precision, Blå lag, Svensk och Cobalt). En klöver är också krävande men inte nödvändigt stark i Polerar, Romersk, Fab Sayc, och Fab-Romersk systemen. E fåtal systemen användning 1 ruter såsom det stark öppnande (Lur, Alla ur). Nu olaglig vid alla nivår, det krävande pass system användningen en pass i första eller understödjar sits såsom en krävande bud med normal öppnande kraft (12+ HCP).

Det krävande öppnande är automatiskt sats i Bobby när du väljer ut en bas system, den är visad enda för information ändamålen.

Krävande Pass

När öppnare's' tar parti mot någon har etablerad en krav, inskridande buden nedan det plan från det krav tillåter det näst spelare göra en krävande pass, efter som hans partnern måster dubbel eller bud. Den är bästa begagna det pass visa en minimum åja balanserat hand. Direct aktionen visar bra händer eller extra fördelning. Krävande pass måtte applicerar också efter ditt sida har frivilligt bud spel, och det motståndare bud åter. Det teori är det E pass är krävande bara det motståndare är uppenbarligen uppoffrar, och tendera visa en enkelkort eller renons i det motståndare färg. E riktar sits dubbel visa två inte-segra korten i det motståndare's' färg bara det motståndare bud bortom ditt spel. Bobby användningen krävande pass enda bara ditt ta parti mot någon är i riskzonen, det motståndare inte i riskzonen, och både du och partnern ha visad några värdor. e. g. 1-4-4 -P är inte krävande.

Krävande Stayman

E bud från 2 över 1NT grunda en spel forcerar och frågar för en högfärg. Det Nej trumf budgivare återbuden 3x med en fem kort färg, 2M med fyra kartor, eller 2N. Efter en högfärg respons, 3M är en slå igen försök. bara båda Stayman och krävande Stayman är använd, 1N-2§-2x-3m är inte krävande. Också känd såsom Två väg Stayman.

Fyra Kostym överföringen

E metod från visande sig en 1NT öppnande begagnar båda Jacoby överföringen det högfärgar och responsen från 2 och 2NT visa respektivet 6 kartor i klöver eller ruter. Över det mindre färg överföringen, öppnare acceptera det transfer med en minimum hand eller utan anpassing vid återbjuda 3 eller 3 respektivet. Med en mera än minimum hand inklusive en anpassing för svarshänder mindre (vid minst tre det dam stöd), öppnare toppen acceptera vid återbjuda 2NT eller 3 respektivet. Bara svarshand har en svag hand han antingen pass det transfer eller korrekt hans mindre över det toppen accepterar. Med en spel gående eller bättre hand svarshand pågå vid återbjuda en enkelkort (återbuden från 3, 3ª, 3 efter 2ª eller 4 efter 2NT) eller vid återbjuda 3NT (utan enkelkort, urval från spler) eller 4NT (utan enkelkort, slå igen inviterar). Bara svarshand har en inviterande spel hand med omkring 7-9 HCP han vill pass bara öppnare acceptera det transfer, eller pågår med 3NT eller enkelkort visa bara öppnare toppen acceptera.

Fyra färg överföringen är en del från det metoden använd vid Utrustning-Woolsey i vad är känd såsom Washington-Standard-, men de konserverar vare spillt i några system. Det konvention är enkla och effectiv. Det huvud- alternativ är begagna en respons från 2ª visa det studera som omyndig person utsätta för, känd såsom Stayman.

Fransk 2NT spel försöker

I en sekvens startande med en från en färg, en en plan respons och en höjning från svarshänder färg, svarshänder återbud från 2NT är en artificiell spel försöker, den behöver inte inte vare balanserat eller visar pluggen i det objuden färgar. Del från det SEF system, öppnare återbuden 3 från hans första färg med fem kort längd och enda tre kort stöd för svarshand's' färg. Han måtte också bud en ny färg eller höjning 3NT med enda tre kort stöd. E återbud från tre eller fyra från svarshand's' färg konfirmera fyra kort stöd. Bobby bereda för spelande Fransk spel försöken i det speciell återbuden sektion från det mindre öppnande sida (efter 1m-1M-2M, 2NT fråga).

Hasardspel Tre Utan-Trumf

En öppnande bud från 3NT baserade på E lång rännande färg, vanligen en mindre. I det normal metod det öppnare förvägrar en fast håll i några sida färg, i det Acol stil 3NT en sida håll är lövande. När använd i fjärde sits det bud är också baserade på E lång färg men konserverar vare en stark hand med flera sida färgar stoppat.

Svarshand över en hasardspel 3NT behoven pluggen i flera färgar pass, eljest han användningen det pass eller korrekt metod fråga öppnare bestämma hans färg. Responsen är

      4 - fråga öppnare pass med klöver eller bestämmer hans färg
      4 - fråga öppnare pass med ruter eller bestämmer hans färg, så antyda en anpassing för klöver
      4M - spel
      5 - anpassing för båda studera som omyndig person utsätta för, fråga öppnare pass eller korrekt

Spel försöker

Efter färg avtal, en bud i en ny färg nedan 3NT visa en håll eller längd i det färg bud och spel intresserar (lång färg spel försöker). Bara en mindre är införstått, en spel försöker i en enkel objuden färg måtte vare använd visa en halva håll (Dx eller Knxx). Efter en enkel höjning från en högfärg öppnande, det flesta gemensam stil är en hjälp färg spel försöker, öppnare buden en sida stycke eller färg i som han har sekundär inte-segra korten. Svarshand acceptera det spel försöker med antingen kort färg eller behörig hedrer i det hjälp färg, eller konserverar bud en ny färg vart han har sekundär värdor.

Gazilli

Gazilli (ibland stavade Gazzilli) är en konventional metod från återbjuda vid öppnare anställande en låg plan krävande återbud från 2. Det bas auktion för denne konvention är 1-1NT-2. Det 2 återbud visa antingen klöver eller åtskilliga stark händer. Med en svag hand svarshand återbuden antingen 2 (förkärlek) eller 2 (medfödd, 5+ färg). Med en bättre hand (8+ HCP) svarshand vanligen stafetten med 2, över som öppnare återbuden 2 (minimum 5532 hand) eller 2 (obalanserad, 4+ klöver). Öppnare's' högre återbuden (2NT genom 3NT) visa händer i det 16-18 HCP och är spel krävande över det 2 återbud.

Begagnar Gazilli öppnare har två vägen återbud bortom 2, antingen direkt över 1NT, eller indirektt via 2. Denne tillåta öppnare visa 54,55,64 och 63 hand förebilden från 16 eller mera poängen. Där är många versionen från Gazilli, och de varierar mest i det betydelse från de här euforiskt tillstånd riktar och indirekt återbuden. Berättat konventionen det opererar på en liknande princip är Bart och Cole

Gazilli måtte vare använd efter 1-1NT, 1-1 och 1- 1 högfärg också. Vart det 1 respons användningen det Kaplan Inversion det minimum hand typen för det Gazilli 2 återbud är mera inlemmat.

Gerber

E bud från 4 klöver frågande för essen. Normalt tilldra efter 1NT eller 2NT öppnande eller återbud, men måtte tilldrar i andra lägor (sats i konventionen). E följer-opp från 5 klöver fråga för kungen, 4NT är medfödd.

Responsen Gerber - 4= 0 eller 4 essen 4=1 ess 4 =2 essen 4NT =3 essen.

Kings är visad i samma mode vid fem plan efter en 5 återbud.

Bobby tillåta du spel Gerber direkt över en 1NT eller 2NT öppnande, över en NT återbud eller inbud, eller alla hoppen 4 (såsom en objuden färg).

Ghestem

E metod från visa två lämpad händer över man plan öppnande buden. E riktar kö bud visa det högre och lägre objuden färgar, en 2NT bud visa det två lägre objuden färgar, och en 3 bud visa det två högre objuden färgar. Denne metod är liknande Toppa och Bottnar kö buden med undantag för det 3 bud och har det fördel över Michael kö buden från omedelbart specificerande alla två färger.

Bra Dålig 2NT

Efter en auktion gillar 1 vid öppnare, 1NT vid svarshand och en 2 inbud, öppnare har en problem bara han ämnat återbud i en mindre. Han behoven en metod urskilja minimum händer med en lägre rang färg från dessa från inviterande eller krävande kraft. Där är flera lösningen denne problem. I det Bra-Dålig 2NT metod öppnare återbud från 3 från en mindre visa inviterar kraft, runt omkring 15-17 HCP. E bud från 2NT istället är en relä krävande svarshand bud 3 med en minimum hand. Öppnare då pass eller korrekt 3 med en hand från ett mindre antal än inviterar kraft (det dålig) eller pågå med 3 eller högre med en hand det önskaren forcera spel (det bra). En alternativ metod är begagna Svag måste talar.

Graderade högfärg höjningen

E benämner myntade vid George-Rosenkranz beskriva hans metod från reser upp högfärg färg öppnande. Den konserverar vare använd i några fem kort högfärg system med en krävande 1NT respons.

                                    Direct höjningen                                      Höjningen via 1NT

Enkel höjning               7-10 HCP, 3 eller 4 trumf                  5-7 HCP, 2 3 trumf

Hopp höjning                 10-11 HCP, 4 trumf                       10-11 HCP, 3 trumf

Det enkel höjning visa 7-10 HCP är känd såsom det konstruktiv enkel höjning.

visa en spel krävande höjning, svarshand buden 2NT direkt med fyra kort stöd eller tillverkningen en två över man respons och återbuden tre från öppnare högfärg med tre kort stöd.

Graderade högfärg höjningen gör inte inte bereder för det spärrande höjning använd i Bergen höjningen. Denne är en blandad godkännande, den är ofta bättre ge en enkla höjning eller begagnar en krävande utan trumf med en svag hand, inte avslöjande det anpassing det motståndare antingen. Annan fördel från Graderade höjningen är det de gratis responsen från 3 eller 3¨ för andra användningen, antingen såsom en spärrbud eller visa en bra färg och en hitre öppnande hand (en innehav hård visa i det Bergen struktur).

Pampig Smäll forcerar (GSF)

E bud från 5NT anhållande om öppnare visar hans bästa kartor i det införstått trumf färg. Måtte vare använd bara KCB inte disponibel, efter 5 plan kö bjuda, eller såsom en hopp bud när du har en renons.

Responsen GSF

Metod 1 - Bud sju med två bästa hedrer, annars bud 6 från det införstått färg.

Metod 2 - Bud vid stegen, visa bästa hedrer (D, K eller E). 6 =0 6=1 (inte klöver överens) 6 =1 och extra längd (högfärg införstått) 6 =2 bästa 6NT =3 bästa hedrer

Det andra metod är mera flexibel sedan dess den tillåta det 5NT bud vara gjorde utan en bästa heder.

Normalt det pampig slå igen forcerar måste vare en hopp bud, i sälja av auktionen vart där är utan klart införstått färg en bud från 5NT är ofta använd mena pilla en slå igen.

 Hjälp Försök

E spel försöker i en färg i som en spelare behoven hög kort kraft eller kort färg. Denne testamente vare en svag färg med vanligen tre + längd. Det svarshand en hjälp färg borde behandlar alla kartor från dam eller högre såsom täckar kartor i det hjälp färg. Det värst möjlig innehav motsats en hjälp färg är xx, sedan dess den täckor inga från det potentiell inte-segra korten

Mellanliggande Hopp inbud

 E riktar inbud från en öppnande färg bud, visa en hand kraft från 11-16 HCP med en bra 6 kort färg, och utan sida färg (med undantag möjligen en svag fyra kort mindre). Bara det hopp är det 3 plan en räck från 14-19 HCP är gemensam. Mellanliggande hopp inbuden ha flera fördler över det huvud- alternativ från spärrande hopp inbuden (gör inte inte hjälp det motståndare spel det hand, ett mindre antal i riskzonen stor satsen, och begränsad det betydelse från inbuden eller dubbel följde efter vid en bud från en färg).

Mellanliggande hopp inbuden är allmänt spillt i det balanserar sits också och över spärrande öppnande, när då kraft är 14-19 med omkring 8 spelande knep.

Mellanliggande Hopp skiftar

E sprittar respons en öppnande bud, liknande en svag hopp skiftar, men med 9-11 HCP och en bra färg. Flesta nyttig med en mindre färg, invitera 3NT bara öppnare har Kx eller bättre anpassing. Ofta använd vid 2 över 1 krav spelarna hantera händer inte värt en två plan spel krävande respons, men med väl mycket kraft för en krävande utan trumf respons.

Inverterade Studera som omyndig person utsätta för

E metod från reser upp mindre färg öppnande i som en hopp höjning är spärrande med vanligen fem plus kort stöd och runt omkring 5-9 HCP. Starkare händer från 10+ HCP med fyra eller mera kartor i stöd gör en enkel höjning två från öppnare mindre. Flesta allmänt, öppnare över det enkel höjning vill bud hans billigast håll, eller återbud 2NT visa pluggen i båda högfärgar. E sprittar återbud i en högfärg vid öppnare är spillt visa en enkelkort, med vanligen 5+ kartor i det mindre.

Inverterade studera som omyndig person utsätta för konserverar vare spillt i konkurrenskraftig sälja av auktionen väl, men där är alternativ metoden då så Bobby göra inte stöd det valen. Efter en dubbel eller inbud, det tre höjning är vanligen spillt såsom svag, det enkel höjning är liknande men med enda fyra kort stöd. Antingen en stark redubbla, en kö bud eller en konventional 2NT bud är använd visa starkare reser upp händer.

Irreguljär Redubbla

Efter en högfärg öppnande och ta bort dubbel, en hopp 2NT visa en begränsad höjning eller bättre i öppnare högfärg, en 3M höjning är svagare, primärt en spärrbud. Denne behandling är också kallad Jordan eller Truscott.

Jacoby 2NT höjning

E respons från 2NT en öppnande bud i en högfärg som visa fyra + kort stöd för öppnare högfärg och spel eller bättre värdor. Där är åtskilliga återbjuda schemor, i det standaren metod öppnare återbuden

3 från ny färg - enkelkort
3 från hans högfärg - utan enkelkort, 6+ färg, extra värdor
4 från en ny färg - bra sida 5 kort färg
4 från hans högfärg - utan slå igen intresserar och utan enkelkort
3NT - 15-17 i en balanserat hand

I det Rosenkranz metod från återbjuda ny färg återbuden är medfödd, såsom följa

3 från ny färg - 4+ färg, då steg bud vid svarshand fråga ytterligare form och höjningen visa bra 4 stöd
3 från hans högfärg - extra värdor, utan sida färg
3NT - 12 14 med 5332 form
Hopp i en färg - enkelkort med 6+ från högfärg, utan enkelkort
4 från högfärg - 6 kort färg, utan slå igen intresserar, konservera har enkelkort bara minimum

Det fördel från det medfödd återbud intrigerar är den tillverkningen den möjlig finna en sida anpassing och spel i den, tillåtande för händer det behov en kastar och också tillåter reser upp på tre stark trumf. Alla formen visad vid det standaren metod och mera konserverar vare visad.

E förändring känd såsom Jacoby-Romersk tillåta det bud vara gjorde på antingen en balanserat 16+ hand med två kort stöd för det högfärg eller det normal fyra trumf hand.

I några förändringen, 2NT är inte spel krävande och konserverar inkluderar begränsad höjning händer. Öppnare återbuden 3 klöver antingen med en enkelkort klöver eller en minimum hand, andra återbuden följer det standaren metod.

Jacoby Överföring

E metod från visande sig en utan trumf bud i som en bud från 2 eller 2 visa längd i det näst högre färg. Det utan trumf budgivare är blivande bud det färg (jag.e. tillverkning det billigast disponibel bud). Bobby spler det andra återbuden visar en anpassing för öppnare's' färg och maximal värdor. Efter du transfer, en ny färg bud är medfödd och krävande (eller en kö bud bara det NT budgivare visade en anpassing vid tre plan), 4NT är Blackwood bara en anpassing har införstått, medfödd eljest. E sprittar i en ny färg efter en transfer är en Själv splittra vid icker uppnå träffa förpliktelse i Bobby.

Bara öppnare har en bra anpassing för det färg svarshand hållen han konserverar super accepterar vid bjuda bortom två från svarshand's' färg. Där är åtskilliga metoden från toppen accepterande, vid icker uppnå träffa förpliktelse Bobby trakteringen en hopp i svarshänder färg visa en fyra kort anpassing och en inte minimum hand.Denne återbud är båda spärrande och mildt inviterande. Med en absolut maximal och bra tre plus kort stöd öppnare namnen en sida färg han hållen

Jacoby överföringen konserverar också vare spillt efter en öppnande bud från 2NT. När Jacoby överföringen är utsträckt inkludera överföringen det studera som omyndig person utsätta för också, det metod är kallad Fyra-Kostym överföringen.

Johnson Konvention

Begagnar det metod från visande sig en 1NT med krävande Stayman, svarshänder återbuden i det sekvens 1NT-2-2-3 eller 1NT-2-2-3 är krävande samtyckande öppnare högfärg. Denne sekvens måtte vare anställade antingen invitera en slå igen i öppnare's' högfärg, eller bestämma när 3NT är överman en fyra-fyra anpassing i det högfärg (Det sista måtte vare placerar för att göra allsidigt, jämnt eller för att kvadrera när båda händer är 44, när där är överskott poängen och utan inte avstyrd färgar, eller när det trumf färg är speciellt svag).

Det Johnson konvention uppfann vid denne författare och skrivarer sig fram framför det alternativ behandling Baze, redskapen det krävande högfärg höjningen med ordinarie besätta och jacoby överföringen. Det sekvens 1NT-2-2-3 eller 1NT-2-2-3 är definierade såsom krävande, samtyckande öppnare högfärg. Svarshand måtte har en hand värt en slå igen inviterar (antingen balanserat eller med en enkelkort i det bud högfärg) eller en lägenhet minimum spel kraft hand i som han är villig spel 3NT. Öppnare konserverar arrangerar båda hand typen vid återbjuda 3NT när 4333 eller 4432 med alla sida färgar stoppat och en stark två kort (svarshand vill pass denne eller kö bud), bjuda 4 från det högfärg med en minimum hand, eller kö bjuda med en maximal hand.

Begagnar det Johnson konvention, den är alltid rättighet bud 2 Stayman när du har spel värdor och en fyra kort högfärg. Denne burk vare speciellt fördelaktig bara 1NT konserverar vare öppnat med 45 förebilden, såsom då det 4-4 högfärg anpassing vill ska vara klart överman 3NT jämn när svarshand har 4333 form.

Kaplan Inversion

E metod från visande sig en 1 öppnande varigenom det betydelse från det responsen från 1 och 1NT är ändrat. 1 visa det likvärdig från en normal krävande utan trumf respons, 1NT visa spadar (minimum 4 eller 5 kort längd, beroande på som version är är i. Över 1, öppnare konserverar återbud 1NT med balanserat händer eller semi--balanserat händer med 45 i det högfärgar, återbuden från 2 eller 2 då konserverar vare spillt förespegling 4+ längd. Över det 1NT respons öppnare återbuden 2 med 3 eller 4 kort längd, han måtte återbud 2 med 2533 form.

Nyckel Karta-Blackwood (KCB)

E metod från visande sig en ess frågande bud i som det kung från det införstått trumf färg är beregnet något liknande en femte ess.Måtte vare förkortade KCB eller RKC . Det fyra essen och denne kung är betraktade vara “nyckel kartor”.

Responsen är:

5 = 0 eller 3 nyckel kartor
5 = 1 eller 4 nyckel kartor
5 = 2 nyckel kartor, förvägra det dam från införstått färg
5 = 2 nyckel kartor och det dam från det införstått färg

Denne skala från responsen bara kallad 0314, en alternativ metod känd såsom 1430 växlor det responsen från 5 och 5. Det idé är vinna bjuda utrymme när det svarshand har 1 nyckel kort, men det affärsvinst ovan några sälja av auktionen är en förlust ovan självaste. Bobby tillåta du begagna antingen visande sig struktur.

Gör en nyckel Kort-Blackwood vecklat upp från Romersk-Blackwood . I det version 5 hjärtor visade två matchande essen (studera som omyndig person utsätta för, högfärgar, röd eller svart), 5 spadar två inte-matchande essen. Romersk responsen konserverar vare nyttig bara det 4NT budgivare har en renons, men det dam ger titulera till responsen är överman.

Där är åtskilliga regler för bestämmer det införstått färg i otydlig kasusen, Bobby användningen det följande regler:

1)     bara man färg har uppfostrad, den är det införstått färg

2)     bara två färgar har uppfostrad, det införstått färg är det högre rang från det två färgar

3)     bara utan färg är införstått, en hopp 4NT samtycka det färg håller benämn vid det svarshand 4NT

4)     i viss sekvensen en spelare konserverar samtyckar hans egen färg och då bud 4NT, denne tilldra efter en Texas transfer eller en stark hopp skiftar

Bara det svarshand KCB har en renons, han konserverar bud 5NT visa två nyckel kartor och en renons, eller sprittar 6 från det renons färg eller det införstått färg, vilken är lägre, med man nyckel kort och en renons. Med tre eller mera nyckel kartor han visa sig normalt.

Nyckel Karta-Blackwood Återbuden

Drottning frågar efter Blackwood

Efter en respons från 5 eller 5, det billigast disponibel fem plan bud inte i det införstått färg fråga det svarshand bara han har det dam från det införstått färg. Utan det dam det respons är det billigast disponibel bud i det införstått färg, med det dam svarshand buden hans billigast sida kung. Med det dam men utan sida kung, det respons är sex från det införstått färg. Bara det respons visa det billigast kung ville tar det bjuda förbi sex från det införstått färg, då 5NT är använd visa det kung plus det trumf dam. Denne metod från dam frågande är standaren och är använd automatiskt vid Bobby bara KCB är i begagnar.

Kung frågar efter Blackwood

Där är flera metoden från återbjuda fråga för kungen vid det 4NT budgivare. Bara du frågar för kungen du lovar alla det nyckel kartor, inklusive det trumf dam. Därför bara det visande sig hand har en källa från knep han konserverar bud sju från det införstått färg. I alla andra kasusen, en från det tre följande metoden är disponibel i Bobby.

1)     5NT fråga för sida kungen, 6 = 0, 6=1 6=2 och 6 =3

2)     5NT fråga för specifik kungen. Respons är i det billigast sida kung, jämn bara det bud tagningen det auktion förflutna sex från det införstått färg. Det frågeställare måster vare beredd för det möjlighet. Bara en sida kung är visad det frågeställare konserverar relä med det billigast bud inte i det införstått färg fråga för en andra kung.

3)     det billigast disponibel bud fråga för sida Kings. Denne metod är använd i det Polermedel klöver system, där är utan dam frågar bud i det kasus, och det kung fråga göra inte garanterar alla det nyckel kartor. Buden är vid stegen, såsom i metod 1.

Andra Fem plan återbuden vid det 4NT budgivare

E återbud från 5 eller 5 över det nyckel kort respons det är inte antingen kung frågande eller dam frågande eller en skylt bort i en tidigare bud färg konserverar vare använd forcera partnern bud 5NT. Denne normalt tilldra när det införstått färg är en mindre och det respons har antyd två nyckel kartor är saknat. Det avsikt är blanda ut 5NT och förhastar göra. Likväl efter det tvungen 5NT bud bara det frågeställare nu pågå med 6 från det införstått färg, han är inbjudlig en pampig slå igen. Det förklaring är det han kan inte inte tryggt pågår med en kung frågar, så han sannolikt behoven två sida kungen för sju.

Tredje rund kontroll kort frågar

Efter frågande för nyckel kartor, bara det frågeställare namnen en bud färg vid det sex plan annorlunda än det införstått färg, denne bud är medfödd. Beroande ovan huruvida det införstått färg var en verklig införstått färg eller man tvungen vid det Blackwood bud, det sex bud erbjudande en urval från slå igen eller är en absolut skylt bort.

Vart där är en klart införstått färg och det frågeställare namnen en objuden färg vid det sex plan, denne bud konserverar vare använd fråga för tredje rund kontroll kort i det färg. Bobby erbjudande du denne såsom en valfri förlängning KCB, typiskt det bud är gjorde på E lång färg huvud vid det ess och kung.

Kokish Spel-Försök

Efter en enkel höjning från en öppnande bud, en bud från 2NT såsom en spel försöker frågande svarshand visa vart hans värdor är är kallad en Kokish spel försöker. Svarshand enklat buden en färg i som han har sekundär värdor och vid minst tre kort längd, eller återresor det högfärg med minimum värdor. Med en maximal han konserverar också pågår med fyra från det högfärg eller 3NT med beströ värdor. Det 2NT budgivare måtte vare balanserat eller semi- balanserat, andra spel försöken konserverar då vare gjorde ovan 55 eller 64 händer vart öppnare önskaren enda essen utsida det två huvud- färgar och är inte intresserad i 3NT. Bobby bereda för begagnar Kokish spel försöken

 

Landy

E 2 klöver inbud från en 1NT öppnande, visa vid minst 5-4 i högfärgar, normalt 10-16 HCP. Partnern buden 2 med utan förkärlek, då inklivare välja ut det högfärg.

Försprång Riktar dubbel

E dubbel från en artificiell bud lova kraft och vanligen längd i det färg dubblade. Applicera dubblingar från kö buden, splittra buden, responsen ess frågande (i en objuden färg). Försprång direktning dubblingar konserverar vare över använd likväl, i slå igen sälja av auktionen de väsentligt ökning det motståndare valner i kö bjuda.

Måtte också vare använd efter en transfer respons en 1NT öppnande eller artificiell responsen en stark 1 eller 2 öppnande. Vid denne plan det motståndare måtte avgör spel det dubblade kontrakt, så du vill behov en bra lång färg och något sida värdor för det bud.

Hoppande över Michael

E försvar mot svag två buden i som fyra plan sprittar buden visar två lämpad händer. Över en 2 eller 2 öppnande, en bud från 4 eller 4 visa en bra 55 hand i det mindre bud och det objuden högfärg. Det övergripande kraft är en öppnande hand eller bättre i hög kartor med omkring 8 eller 9 spelande knep. Över en svag 2 öppnande, en hopp kö från 4 visa 55 i det högfärgar och liknande kraft.

Bara Hoppande över-Michael är vara använd, en tre plan kö bud från en svag två bud fråga för en håll i det färg. Det kö budgivare vill ska ha en rännande mindre och omkring 8 snabb knep för utan trumf spel.

En valfri förlängning är begagna en hopp bud från 4 över en svag 2 öppnande visa klöver och en ospeciferad högfärg, partnern kö buden 4 fråga för det högfärg.

Lebensohl

Efter en 1NT öppnande och två plan inbud, svarshänder 2NT är en transfer 3 signera från i en lägre rang färg än inbud eller inviterar i en högre rang färg. E riktar 3 plan bud är spel krävande. E riktar bud från 3NT över det inbud förvägrar en håll i det färg överbudade, svarshand buden 2NT och 3NT med en håll. Denne metod är känd såsom långsam visa. E riktar kö bud från det motståndare's' färg är Stayman med utan håll, 2NT följde efter vid en kö bud är Stayman med en håll.

Lebensohl måtte också använd efter en ta bort dubbel från en svag två bud vid det dubblare partnern visa en hand från ett mindre antal än 8 poängen. Rikta tre plan responsen visar 8+ HCP.

E tredje användning från Lebensohl tilldra efter en en plan öppnande, en högfärg respons och en två plan avigsida vid öppnare. Några återbud vid svarshand vid det tre plan inklusive en återresa öppnare etta färg är spel krävande. Med en svagare hand (7 eller ett mindre antal poängen) svarshand buden 2NT, öppnare vill vanligen återbud 3 , då svarshänder återbuden är inte inte krävande.

Bobby tillåta du spel Lebensohl i några från det över vägen, och också efter en ta bort dubbel från en en plan bud. Det Lebensohl bud i det kasus är 1NT, responsen vid det två plan visar 8+ poängen, hopp responsen visar lång färgar. E 1NT respons kraven 2 bara det dubblare har en normal minimum dubbel, svarshand då platsen det kontrakt med en bud nedan 2 från öppnare färg, eller pågå över öppnare färg med en bra hand men balanserat form.

Inlemmat Två färg

Vid svarshand, när tre färgar har bud, en hopp i det fjärde färg måtte vare använd visa vid minst 5-5 form med ett mindre antal än en öppnande hand (förmoda en fjärde färg bud kraven spel).

Meckstroth Tillsats

E metod från återbjuda över en öppnande bud och man plan respons i som hopp skiftar återbuden vid öppnare lovar bra form (55) i det öppnat färg och återbud färg. Spel gående 63 och 54 händer är hanterade vid en krävande 2NT återbud, svarshand återbuden 3 (det tillsats) fråga öppnare göra klar hans 2nt återbud som han göra vid återbjuda hans öppnat färg med 6 kartor, i en ny färg med 4 kartor, eller återbjuda 3nt såsom det försummelse. Denne är en högt aggressiv metod sedan dess den göra inte bereder för några form från avslagig, likväl du kan spel det svarshand återbuden 3 från hans högfärg såsom en avslagig, 3 såsom en bussig från ny mindre frågande för tre kort stöd.

Meksikansk 2

En öppnande bud från 2 visa en balanserat hand från 18 eller 19 hög kort poängen. Begagna denne öppnande bud tillåta du gratis en en plan öppnande och 2nt återbud såsom krävande med stark obalanserad och semi--balanserat händer (ser det Meckstroth tillsats). Där är åtskilliga schemor från visande sig det 2 öppnande, det en använd vid Bobby är baserade på överföringen. Det responsen är:

2 - transfer visa spadar, efter det 2 återbud vid öppnare, svarshand måtte pass eller pågår naturligt
2NT/3 - överföringen visa klöver och ruter respektivet, med medfödd återbjuda.
2 - transfer 2NT, svarshand måtte pågår med 3 Stayman eller 3 transfer hjärtor.

Det över metod är överman det uttänkade vid George Rosenkranz, det konvention uppfinnor, som var baserade på poäng inräknar.

Michael kö bud

E riktar inbud från två från öppnare färg visa antingen båda högfärgar över en mindre öppnande, eller det andra högfärg och en inge avslöja mindre över en högfärg öppnande. Bobby erforda vid minst fem kartor i det två färgar (många tävling spelarna tillåter 5-4 form, som Bobby vill inbud ovan). Poäng inräknar är typiskt 8-13 HCP, men måtte e hand värt en spel forcerar. När där är en okänd mindre, det billigast disponibel utan trumf bud vid det kö budgivare partnern fråga för det mindre. Det huvud- alternativ Michael är Topp och Bottnar kö buden.

Michael kö buden är också allmänt använd över svag två buden och i det balanserar sits. En alternativ metod över svag två buden är Hoppande över-Michael.

Mini Skärva

E tre plan respons i en ny färg en högfärg öppnande visa 4 kort trumf stöd, en enkelkort i det bud färg och ett mindre antal än 10 poängen. Denne metod är sällsynt idag, hande återanskaffade vid antingen inviterande hoppen eller bergen höjningen, antingen från som har högre frekvens och lösar mera problemen.

Mindre Kostym-Stayman

E bud från 2 (eller 2NT i några förändring) över 1NT fråga för en mindre färg. Det Nej trumf budgivare vanligen återbuden 2NT med ruter eller utan anpassing, 3 med klöver. Svarshand måtte pågår med 3M (enkelkort visa) erbjuda en urval från spler.

MUD

E metod från förnämst från tre liten kartor erfordar det utspela från det mellersta kort, och pågående med det högre kort och det lägst kort på det tredje rund (mellersta, uppåt, ned eller MUD). För bedräglig ändamålen du måtte spel mellersta då ned inducera spelförare stjäla en färg euforiskt tillstånd. MUD försprången är beryktadt hård läsa på det första rund, partnern makt önskar undanhålla en heder bara han visste du hade utan heder. För det skäl, många kompanjonskapen föredrar utspela euforiskt tillstånd eller låg från tre liten kartor.

Muiderberg Två-buden

En öppnande bud från 2 eller 2 som förespeglingen runt omkring 5 11 HCP med 5 kartor i det bud färg och vid minst fyra kartor i en okänd mindre färg. Där är många förändringen från svag två buden det är liknande denne konvention, inklusive Tartan två buden och Ytterväggen av ett slott svag två buden. Vid minst två hedrer i det högfärg och en i det mindre är krevad för skydds- skälen.

Det huvud- skillnad i Muiderberg tilldra i det visande sig och återbjuda struktur. Responsen är

    2 - medfödd inte krävande
    3 - fråga öppnare pass bara hans sida färg är klöver, eller bud 3 bara hans sida färg är ruter.
    3 - inviterande i öppnare högfärg
    3M/4M - spel
    2NT - avancerad gående med en öppnande hand eller bättre och öppnare återbuden:

         3 /3 = minimum hand med 4+ färg. Då svarshänder 3M är krävande
         3 = 5 kartor i klöver, inte minimum
         3 = 5 kartor i ruter, inte minimum
         3NT = 4 kartor i både studera som omyndig person utsätta för
         4 /4 = 6 kort färg

Bobby vid icker uppnå träffa förpliktelse trakteringen en Muiderberg två bud gillar en ordinarie svag två bud, begagna dubbel för ta bort, plus Lebensohl och medfödd 2NT inbuden med responsen såsom överens.

Mång- Landy

E försvar en utan trumf baserade på öppnande begagnar det Mång--Försvar. Också kallad Woolsey . Det åtskilliga konkurrenskraftig buden är

Dubbel - Straff, några 15+ hand med en bra utspela. I det Woolsey version visa en 4 kort högfärg och en 5 kort mindre, partnern buden 2 pass eller korrekt ruter, 2 fråga öppnare's' högfärg.

2 - visa det högfärgar vid minst 54,visande sig hand buden 2 fråga för längre högfärg.

2 - visa man högfärg vid minst 6 lång, visande sig hand användningen pass eller korrekt eller 2NT fråga

2 , 2 - visa 5 kartor i bud färg längs med en 5+ kort mindre färg. 2NT fråga för mindre

2NT - visa det studera som omyndig person utsätta för

3 , 3 - enkel lämpad, vanligen 7+ eller bra sex

Mång- Två Ruter öppnande

En öppnande bud från 2 visa en svag två bud i en ospeciferad högfärg. Något kompanjonskapen också öppnar 2 med en stark balanserat hand, men denne behandling är inte stödde vid Bobby. När det Mång- 2 är använd, 2M öppnande är vanligen spillt såsom Acol eller två lämpad.

Det responsen Mång- är:

2 - fråga öppnare pass med hjärtor eller bud 2 med spadar
2 - visa hjärta anpassing, fråga öppnare pass med spadar eller bud 3 eller 4 med hjärtor
3 / - spel
3 - mildt inviterande med 4 eller stark tre anpassing för båda högfärgar.
Högre - medfödd, spel, oavhängig färg
2NT - avancerad gående, och frågande öppnare bestämma hans färg, öppnande poängen eller bättre

Bobby erbjudande två återbjuda strukturen efter det 2NT frågande respons

Metod 1 = Steg återbuden

    3 / visa minimum svag två buden i hjärtor och spadar respektivet
    3 = maximal svag två bud med spadar
    3 = maximal svag två bud med hjärtor

Metod 2 = transfer återbuden

    3 = maximal svag två bud i antingen högfärg, då 3 fråga, och 3 och 3 återbuden är såsom över i det              högfärg inte höll.
    3 = minimum svag två bud i hjärtor
    3 = minimum svag två bud i spadar
    3 = inte använd, i levande spel kan är 4 spadar och 6 hjärtor med maximal

Mång- Försvar

Där är utan standaren försvar en Mång- 2 öppnande. Åtskilliga ena har föreslå, Bobby vid icker uppnå träffa förpliktelse användningen det enklast möjlig försvar. E dubbel från det 2 öppnande visa en 15+ HCP balanserat hand med villighet försvara öppnare högfärg vid det två plan, andra direct aktionen är medfödd och sonderar. Efter en pass eller korrekt respons eller en återbud vid öppnare i hans färg, dubblingar är för ta bort från det benämn färg och lovar längd i objuden färgar och verkligt garanterar 4 kartor i det objuden högfärg.

Det ACBL försvar Mång- användningen dubbel visa en ta bort dubbel från spadar, och en 2 inbud visa en ta bort dubbel från hjärtor. Pass då dubbel är straff.

Namyats

En öppnande bud från 4 eller 4 visa respektivet en bra spärrbud i hjärtor eller spadar. Det hand borde har vid flesta en en inte-segra kort huvud- färg, vid minst en sida kung eller ess, och en andra sida kontroll kort (enkelkort eller hög kort). Öppnande buden från 4 eller 4 visa svagare händer, antingen en brutna färg eller saknande sida kontrollen. E Namyats bud borde har vid minst 8 och 1/2 knep, det medfödd spärrbuden kan har färre knep. Sedan dess utan fyra plan mindre spärrbud är disponibel, en öppnande bud från 3NT konserverar vare använd visa en nyckig mindre spärrbud (en hand oppasande för 3NT.

Medfödd över 1NT

Alla inbuden visar det färg bud, 2NT visa studera som omyndig person utsätta för, tre buden visar bra färgar

Negativ Dubblingar

E dubbel vid svarshand på hans första bud efter en inbud från en 1 plan färg öppnande. Det minimum kraft är 6 poängen bara öppnare konserverar återbud vid man plan, eller 2 ytterligare poängen för varje ytterligare plan vid som öppnare konserverar tillverkning det billigast återbud. Det dubbel nominellt förespeglingen stöd 4 kort stöd för vid minst en objuden högfärg, eller en anpassing för öppnare, eller en öppnande hand. Bobby vill alltid föredra en gratis bud i en ny färg (5+ längd, vanligen 11+ HCP) en negativ dubbel. Öppnare borde föredrar återbud en objuden mindre, en hopp återbud visa 15+ HCP, en dubbel hopp visa 5-5 eller 5-6 ( högre färg). Vid icker uppnå träffa förpliktelse, negativ dubblingar är använd efter en tre plan inbud från en stark utan trumf öppnande. Efter en färg öppnande, du konserverar justerar det plan som negativ dubblingar applicera.

Negativ gratis bud

E metod från visande sig efter en öppnande bud och inbud i som ny färg responsen är inlemmat i kraft och inte krävande. Stark krävande händer är visad vid etta dubblar då bjuda det färg. Denne metod är utan längre populär, hande mest återanskaffade vid transfer förvägen (som tillåter för både inte krävande och stark händer utan förvridande det betydelse från en negativ dubbel).

Ny Mindre-Krävande

Efter det auktion 1m-1M-1N, det medfödd metod från återbjuda användningen återbuden vid det två plan såsom inte krävande. Den är lätthanterlig definiera vid minst en från det två plan återbuden såsom artificiell och krävande, så svarshand konserverar utforskar för det bästa spel. Bobby tillåta du begagna tre metoden (ser det konventionen matsedel). Det flesta gemensam från de här är ny mindre krävande, i som svarshand återbuden 2 från det objuden mindre med inviterande eller bättre kraft. Öppnare återbuden 2M med tre kort stöd, eljest naturligt. Efter begagnar NMF, svarshänder 3 plan återbud är krävande. Direct återbuden vid det tre plan är svag (4 från högfärg, 6 från det andra mindre) i det andra mindre, eller inviterande i andra färgar. I "Kollar bakåt", 2 är alltid använd såsom det krävande återbud, trots allt från det öppnande bud. Bobby spler de här konventionen efter 1-1 -1N också (denne är inte universell).En alternativ metod är begagna transfer återbuden vid det två plan (en sällsynt metod med plus och minus).

Inte Krävande-Gratis Buden

En avtal i konkurrenskraftig sälja av auktionen det efter en öppnande bud och inbud, svarshänder ny färg buden vid det två plan är inte inte krävande visa en fem + kort färg och omkring 8-12 HCP. Bara svarshand önskanen forcera, han måster antingen hopp i det färg eller gör en negativ dubbel och då pågår med en återbud i det färg. Anteckning det en ny färg bud vid det en plan är krävande vid en inte passad hand och en ny färg bud vid det tre plan är spel krävande. Den är möjlig kombinera inte krävande gratis buden med en artificiell 2NT respons tillåta båda krävande och inte krävande buden i alla färgar. För en alternativ metod från konkurrenskraftig bjuda, ser transfer förvägen.

Motståndare System

Det system använd vid Bobby såsom en motståndare. Du konserverar specificerar en specifik system eller har det program variera systemen i tävling spel beviljande regler du väljer ut.

Standard- systemen inkluderar dessa genom Italiensk-Standard-

One klöver systemen inkluderar Precision, Blå Lag, Polermedel och Fab-Sayc

Special systemen inkluderar Romersk, Alla Ur, Lur Ruter, Svensk en klöver, Cobalt, Fab Romare och Krävande pass.

Pass eller korrekt

E metod från visande sig när partnern har visad en ospeciferad enkel lämpad hand. Över en Mång- 2 öppnande visa en ospeciferad högfärg färg, en 2 respons fråga öppnare pass med hjärtor eller bud 2 med spadar. E 2 respons fråga öppnare pass med spadar, men visa hjärta längd så öppnare konserverar bud 3 eller 4 med hjärtor. E liknande metod konserverar vare använd över en hasardspel 3nt öppnande eller håll frågande kö bud, med svarshand skippar över minimum återbuden i färgar vart han har spel intresserar.

Straff Dubbel

Några dubbel ämnat säga du konserverar bultar det kontrakt. Alla dubblingar inte specifikt definierade eljest är anta vara för straff. Denne inkludera flesta dubblingar vid det fyra plan eller högre. E dubbel från en medfödd bud men inte det införstått färg borde visar skälig försvar mot det införstått färg och inviterar partnern dubbel det färg. E straff dubbel vid det en eller två plan borde inkluderar flera trumf knep.

Polermedel Man-Klöver

En öppnande bud från 1 klöver med flera möjlig betydelsor. I WJ2000, det standaren version, en en klöver öppnande är antingen

1)     Balanserat hand från 12-14 HCP - Visad vid 1 plan återbud eller höjning från svarshänder färg

2)     Balanserat hand från 18-19 HCP , antyd vid en 1NT eller 2 återbud

3)     Stark hand från 8+ knep, antyd vid antingen en 2 eller sprittar återbud

4)     E mera än minimum hand med 5+ hygglig klöver och 15+ HCP, visad vid en 2 återbud

Responsen 1 Polermedel klöver

1 - antingen 0-6 HCP eller 17+ HCP(stark version visad vid sprittar i NT)

     Öppnare återbuden en högfärg, möjligen med 3 bara 12-14 HCP     E 1NT återbud visa 18-19 HCP

1M - 4+ färg med vid minst 6 HCP. Öppnare med en från det stark hand typen måtte pågår med 2 såsom en frågande bud, svarshand buden vid stegen visa hans längd   i det högfärg och inbud kraft

1NT - semi- balanserat med 7-11 HCP

2 / - medfödd krävande med 10+ HCP, förvägra en högfärg

Polermedel Två-Ruter

En öppnande bud från 2 lovlig vid minst 55 i två färgar, en från som måste vare en högfärg, och 5-11 HCP. Denne öppnande är del från WJ2000, det Polermedel standaren system, vart den är använd i konjunktion med ordinarie svag två buden i det högfärgar och en 2NT öppnande det är svag med båda studera som omyndig person utsätta för.

Responsen 2 följer det pass eller korrekt metod

2 - fråga öppnare pass med 5 hjärtor eller bud 2
2 - fråga öppnare pass med 5 spadar eller bestämmer hans mindre
3 - mild inbjuda med en anpassing för båda högfärgar
3 / - oavhängig färg, fråga öppnare pass
2NT - frågande bud, vanligen med konstruktiv värdor. Öppnare återbuden

        3 - 5+ klöver, då 3 fråga för högfärg
        3 - 5+ ruter, då 3 fråga för högfärg. Öppnare återbuden 3NT med hjärtor
        3 - visa det högfärgar

Denne konvention är sällsynt i inte Polermedel systemen, den är hård hantera speciallt bara det motståndare tävlar, och där är utan mekanism för visa maximum ovan minimum händer emedan det respons struktur har vara gjorde passande visa färgar. Dubblingar vid svarshand i konkurrens frågar det öppnare bestämma det billigast från hans två färgar.

Precision Två-Klöver

I det Precision system, en öppnande bud från 2 visa 11-16 HCP med 5+ klöver, en fyra kort högfärg är också möjlig. Svarshand måtte bud 2 som agera som en form från Stayman, öppnare då återbuden 2 från en högfärg med fyra kort längd, andra återbuden visar åtskilliga kraften och pluggen med 6 klöver. E liknande öppnande bud är använd i andra stark klöver systemen (Schenken, Neapolitan, Moscito). Det 2 öppnande spärrbuden öppnare's' tar parti mot någon, skapa åtskilliga problemen lik saknat en högfärg anpassing eller spelande i en mycket svag klöver anpassing. För de här skälen några spelarna begränsar det användning från denne bud händer med 6 klöver, självaste begränsar den främjar förvägra en fyra kort högfärg. I det sista version det 2 respons fråga för en tre kort högfärg.

Precision Två-Ruter

En öppnande bud från 2 visa 11-16 HCP med 4-4-1-4 eller 4-4-0-5, och kort ruter.

E respons från 2NT fråga, då

      3 = 11-13, 4-4-1-4
      3 = 11-13, 4-4-0-5
      3 = 14-16, 4-4-1-4
      3 = 14-16, 4-4-0-5
      3NT = 14-16, 4-4-1-4 enkelkort kung eller ess i ruter

Svarshänder 3M återbud är inviterande bara öppnare visa en minimum.

Spärrande Hopp Inbud

E gör single hopp inbud direkt över en en plan färg öppnande, vanligen baserade på E 6 eller 7 kort färg med 6-10 HCP, liknande en svag två bud. Också använd över en stark 2 öppnande.

Spärrande Höjning

E sprittar höjning från en öppnande bud eller inbud som förespeglingen fyra+ trumf och mycket liten försvar. Typisk värdor ville är Kxxx i trumf med en sida enkelkort. Bara du lovar en stycke mera (säger annan kung) den är kallad en blandad höjning.

Duke Stayman

E förändring från Stayman som tillåta öppnare urskilja mellan fyra och fem kort högfärgar. Duke Stayman är allmänt spillt över en öppnande bud från 2NT sedan dess när spillt såsom visa en hand i det 20-22 HCP räck denne öppnande bud ofta inkludera en fem kort högfärg såsom där är utan andra väg visa det euforiskt tillstånd kort kraft.

Det 3 respons är Duke, öppnare återbuden

         3 - visa en eller två fyra kort högfärgar. Svarshand återbuden

                 3 - fyra kartor i spadar
                 3 - fyra kartor i hjärtor
                 4 - fyra kartor i båda högfärgar
                 3NT - utan högfärg, var intresserad i en 5 kort högfärg i öppnare hand
                 4 - lång klöver och slå igen intresserar, utan högfärg

        3/3 - en fem kort högfärg

        3NT - utan fyra eller fem kort högfärg.

När Marionette är i begagnar, svarshand konserverar inte inte början med 3 på en ruter man färg. Den är gemensam begagna en respons från 3 visa antingen båda studera som omyndig person utsätta för eller en ruter man färg. E återbud från 4 vid svarshand visa det ruter man färg, andra återbuden visar båda studera som omyndig person utsätta för. Över 3 öppnare är tillåt bud 3NT enda med bra högfärg pluggen, eljest han buden fyra från en mindre naturligt. Denne är Stayman över 2NT.

Holländska Marionette-Stayman är en förändring som användningen det samma responsen 3 , likväl en respons från 3NT visa specifikt 5 kartor i hjärtor och fyra kartor i spadar och erbjudande en urval från spler. få spel 3NT svarshand måster början med en 3 respons som kraven öppnare bud 3NT. Bara svarshand då pågå med en fyra plan bud han visa det samma hand typen såsom i Stayman. Bara svarshand har 4 spadar och 5 hjärtor han överföringen med 3 och återbuden 3 .

Duke Stayman måtte vare använd efter en 1NT öppnande bud också vart det 1NT öppnande ofta inkludera en 5 kort färg. Denne är en speciellt effectiv metod bara begagnar det 17-20 HCP räck , förekom i det Fab-Sayc och Romersk klöver systemen. Där är några skillnaden dess användning efter en 2NT öppnande. Efter 1NT-2, öppnare återbuden

      2 - utan 5 kort högfärg. Göra inte förespegling en 4 kort högfärg. Svarshand pågå

              2 - 4 spadar, måtte har 4 hjärtor också
              2 - 4 hjärtor, förvägra fyra spadar
              2NT - invitera, utan högfärg
              3NT - spel, var intresserad i en 5 kort högfärg enda
               3 / - 5 kort mindre, förvägra en högfärg

      2/ - 5 kort färg, återbuden är såsom efter 2NT öppnande och 3M återbud

      2NT - maximal hand med utan högfärg.

Annan förändring användningen en 3 respons visa klöver och en 4 respons visa ruter, denne är Fyra färg överföringen över en 2NT öppnande. Utan toppen accepterar från de här överföringen är möjlig. E 3NT respons ville är spel i denne metod.

Riktigt osedvanlig NT

E metod från konkurrens över en mindre färg öppnande, i som en dubbel visa vid minst 14 HCP och vid minst två kartor i det mindre dubblade, och en 1NT inbud är en tre lämpad ta bort från det mindre. Det huvud- fördel från denne metod är det partnern konserverar omvänder det dubbel straff (mycket såsom man dubblingar en svag utan trumf). Det olägenhet är det när det 1NT inbud göra inte utvinner en bra anpassing du är högre än i standaren metoden.

 

Återbuden efter en Svag två bud

E 2NT respons en svag två bud visa en öppnande hand eller bättre, och vid avtal öppnare har flera valfri återbud metoden

Känneteck - Utställning tar parti mot någon dam eller bättre, återbud 3NT med fast färg, eller återbud högfärg.

Enkelkort - visa sida enkelkort, eller 3NT med maximal.

Känneteck och enkelkort - två buden disponibel fråga för antingen känneteck eller enkelkort

Ogust - återbud vid stegen visa minimum eller maximal färg kvalitet och poängen.

3 =dålig hand, dålig färg                    3=dålig hand, bra färg
3=bra hand, dålig färg                   3 =bra hand, bra färg

Uppreping kö bud

E kö bud i en färg du eller partnern har tidigare kö bud. Bara partnern har kö bud det färg, visa det ess eller kung (sällsynt det dam). Bara enda du har sändade en signalen, garantera etta rund kontroll kort.

Räddning Fördubblar

När en låg plan bud har dubblade för ta bort och det spelare bakom det budgivare omvända straff, det näst hand måtte dubbel för räddar. Han visa extrem kort färg i det färg dubblade och bra stöd för alla andra färgar, inklusive färgar bud vid det öppnare, denne är det räddning redubbla. Annan kasus är när det öppnande bud är passad fjärde sits som dubblingar. Öppnare måtte redubbla visa längd i båda högfärgar.

Responsiv dubbel

E dubbel vid inklivare eller flytta fram efter partnern har gjorde en ta bort dubbel, när öppnare's' tar parti mot någon har en införstått färg. Visa liknande värdor och form en negativ dubbel. Bobby göra inte användning responsiv dubblingar efter en inbud.

Avigsida

E etta återbud vid öppnare som kraven svarshand bud vid det näst plan ta en förkärlek. Vanligen förespeglingen extra nivår. Bobby trakteringen 1m-1x-2h såsom en avigsida, men inte 1x-250-2h.

Romersk Hopp-Överbudar

E gör single hopp inbud i en ny färg visa längd i det bud färg och det näst högre objuden färg (2 visa spadar och klöver). Form och kraft är liknande det för en Michael kö bud (som har till stor återanskaffade denne bud).

Romersk Två ruter

En öppnande bud från 2 visa 17-24 HCP, med 4-4-4-1 form, med en ospeciferad enkelkort. E Romersk 2 öppnande visa 4-4-4-1 med 11-16 HCP. Bobby spler 2 visa 11-24 HCP, tre lämpad. Denne gratis det 2 öppnande såsom en Mång- 2, en hand typ eljest inte hanterade vid Romare.

E respons från 2 fråga, öppnare återbuden

2=11-16, 4 hjärtor. Då 2 spel, 2N fråga enkelkort, öppnare återbuden

         3m - enkelkort i färg
         3 och 3 = minimum eller maximal, enkelkort spader.

2 =11-16 enkelkort hjärta
2N->3 = 17-20, enkelkort i näst färg
3 = 21-24, enkelkort spader
3N->4 = 21-24, enkelkort i näst färg.

Efter öppnare's' enkelkort är känd, bud i det färg fråga kontrollen vid stegen (E=2, K=1 kontroll kort). Bara öppnare visade 11-16, etta steg är 0-3 kontrollen, bara han visade 17+, etta steg är 4 kontrollen.

Rubensohl

E metod från handlingen konkurrenskraftig buden över partnernen 1NT öppnande. Smått liknande Lebensohl, med undantag begagnar det princip från transfer förvägen. E dubbel är för straff, en två plan bud är medfödd och konkurrenskraftig. Buden från 2NT genom 3 visa längd i det näst högre färg och är konkurrenskraftig stark, öppnare måster accepterar det transfer. Girera in i det inklivare's' färg är en Stayman efterforskning, en bud från 3 förvägra antingen en håll eller en fyra kort högfärg men visa spel värdor. E riktar bud från 3NT visa en håll i det motståndare's' färg, vid det fasta visa princip.

Rusinow Försprången

 E metod från öppnande försprången i som det lägre från två intilliggande hedrer är utspela. Försprången från det tio eller högre förespegling antingen det näst högre heder eller utan högre heder och just två kartor i det färg. Vart en interiör sekvens är höll, det lägre från det sekvens är också utspela, så från KKN10 det utspela är det tio, från K109 det nio.

Det Polermedel metod från försprången inkludera Rusinow i det andra eller fjärde bästa schema.

Sätter in tät konvention

Efter vänster hand motståndare öppen och rättar hand motståndare buden en färg vid det en plan, det sätter in tät konvention är en inbud från 1NT visa längd (vanligen 55) i det objuden färg, med en hand från öppnande kraft eller ett mindre antal. Denne betydelse är standaren för en förflutna hand, dess användning vid en inte passad hand är del från 2 över 1 spel forcerar och konserverar vare använd i några system. När det konvention är i begagnar, en kö bud från öppnare färg är disponibel för andra ändamålen, där är utan standaren avtal såsom det betydelse.

                                    1        P         1        2

Betydelse 1 - Stark ta bort det röd färgar

Betydelse 2 - Medfödd med 6+ klöver

Betydelse 3 - Visa 4 hjärtor och 6 ruter, det Astro-Kö bud.

I det över auktion där är också utan standaren betydelse för en 2 kö bud, några från det över betydelsor konserverar vare införstått på.

Anteckning bara det sätter in tät försvar är i begagnar, en dubbel visa en öppnande hand och måtte inkluderar innehaven med längd och kraft i det bud färgar, det är en hand det ville har överbudade 1NT såsom en medfödd bud bara disponibel.

Sekundär Överföringen

E komplicerade struktur från återbuden efter en Stayman respons eller Jacoby transfer bud. Svarshand's' återbuden från 2NT genom 3 är överföringen, med antingen svag eller spel gående händer. Använd i det Svensk klöver system och det Cobalt system. Såsom spillt i Bobby, det följande strukturen återbuden applicerar.

1NT     2
2       ?

2 - medfödd, inte krävande, 4 eller 5 spadar
2NT - visa 5+ klöver, kraven 3 , svarshänder återbud bara några visa en enkelkort
3 - visa 5+ ruter, kraven 3, svarshänder återbud bara några visa en enkelkort
3 - visa 4+ spadar, urval från spler
3 - normal höjning
Högre - splittra buden i stöd från spadar

1NT     2
2       ?

2 - balanserat med 5 hjärtor, inviterande
2NT - 5 hjärtor och 4+ klöver, öppnare tagningen en förkärlek
3 - 5 hjärtor och 4+ ruter, öppnare tagningen en förkärlek
3 - 5 hjärtor och 4+ spadar, vid minst inviterande kraft
3 - normal inbjuda med 6 hjärtor
3 och högre - själv splittra

Själv samtyckande bud

E återbud från en färg du har tidigare bud som samtycka det färg. Det flesta gemensam kasus är en stark hopp skiftar respons följde efter vid en återbud från det färg, som garantera vid minst en semi--fast färg. I sälja av auktionen följande en själv samtyckande bud, det spelare konserverar bud 4NT såsom nyckel kort Blackwood med hans egen färg såsom det nyckel färg.

Själv Skärva

Liknande en splittra bud, men samtycka DITT sist bud färg. Måtte tilldrar när partnern har återbud i utan trumf, eller vid svarshand direkt efter han har gjorde en stark hopp skiftar.

Seriös 3NT

E konventional återbud från 3NT visa slå igen intresserar och inviterar kö bjuda. Använd vid öppnare efter svarshand tillverkningen en 2 över 1 respons och höjningen öppnare vid det tre plan på hans andra vänder. Det 3NT bud visa extra värdor, kö buden vid öppnare nedan 4 från hans högfärg är hövlighet buden utan extra värdor.

Formen för 1NT öppnande

Traditionellt 1NT öppnande omfattat enda 4432, 4333 och 5332 formen med en fem kort mindre. Bobby tillåta du försva regler för händer med en fem kort högfärg det konserverar vare öppnat 1NT. Du konserverar också inkluderar från form händer. Många systemen nu passersedel 2254 eller 2245 (båda studera som omyndig person utsätta för) såsom nå såsom händer med en sex kort mindre och utan enkelkort. E fåtal systemen passersedel händer med en fem kort mindre och en fyra kort högfärg bara det andra färgar är 22 och vid minst en från dem är stoppat.

Smolen

Smolen är en speciell fortsättning efter det bjuda gå 1NT vid öppnare, 2 vid svarshand och 2 vid öppnare. Svarshand med 54 eller 45 i det högfärg färgar hopp återbuden tre i hans fyra kort högfärg erbjuda öppnare en urval spel i det andra högfärg eller utan trumf. Det idé är tillåta det utan trumf budgivare spel det kontrakt, huruvida i en 53 eller 44 anpassing. Smolen är del från det paket från konventionen normalt spillt i det två över man system. Där är däremot andra vägen begagnar överföringen visa denne hand skriver, så du konserverar spel det Smolen sekvens antingen naturligt, eller såsom en specialiserade sig bud.

Bara mindre färg Stayman är inte vara använd, en hopp 3 från en högfärg över 2 konserverar vare använd visa en enkelkort i det bud högfärg, 3 kartor i det andra högfärg, och 54 i det studera som omyndig person utsätta för, offrande en annorlunda urval från spler. (Tre från högfärg efter Stayman visa enkelkort).

Skärva

E sprittar bud, vanligen i en ny färg, visa en enkelkort eller renons i det färg bud och stöd för partnernen sist bud färg. En åtta kort anpassing och vid minst mild slå igen intresserar är visad. Efter flisande sig, en kö bud i det splittra färg visa en renons. Originellt splittra var använd enda i respons högfärg färg öppnande. I modern bridge, flesta hopp återbuden i ny färgar är behandlade såsom splittra bara de möter alla från det följande kriteria:

1) Partnernen sist bud var medfödd

2) Det bud är en enkel eller dubbel hopp bortom tre från partnern's' färg och nedan fem från partnern's' färg.

3) E inte hopp bud i det färg egentligen bud med det splittra bud ville är krävande.

Några kompanjonskapen begränsar det användning från splittra händer innehållande en låg enkelkort (utan ess, kung eller renons), innehaven i som en 9 kort anpassing är försäkrat, eller händer inte innehållande en lång sida färg det vill ska bereda en plats från knep. Självaste har strikt behoven för det kraft från det hand (inte väl svag eller stark). Likväl vid sättande det trumf färg och tillkännagivar slå igen intresserar, splittra buden tenderar förenkla sälja av auktionen och fokus partnern's' återbuden. För det skäl, flisande sig är vanligvis företrädesvis några andra metod från bjuda det hand inte där är två skavanken (trumf längd, hand kraft, innehav i splittra färg och sida källa från knep är det fyra möjlig skavanken).

Standard- Signalen

E försvar från regler för öppnande försprången och tecknar. I allmän det högre från intilliggande hedrer är utspela, det undantag vara det utspela från det kung, som måtte vare ifrån KD eller EK. Från inte i sekvens hedrer, det utspela är det lägst från tre kartor, eller det fjärde högst från längre färgar. Från en interiör sekvens, det utspela är det bästa från det sekvens. Där är utan standaren utspela från tre liten kartor, några spel det bästa kort (bästa från intet), några det mellersta kort (MUD) och några utspela låg.

I tecknar, en euforiskt tillstånd kort indikera antingen en jämn antal från kartor eller en euforiskt tillstånd heder i det färg utspela. E euforiskt tillstånd saka kort indikera kraft i det färg och sannolikt en önskan ha det färg utspela.

Emedan den är inte alltid kassaskåp betaydande uppmuntran i en färg med en euforiskt tillstånd kort, många spelarna nu avigsida det standaren signalen, det avigsida metod är UDCA ( översida ned inräknar och attityd).

Stayman

E minimum bud i klöver över partnernen utan trumf bud frågande partnern bud en högfärg.

Den är normal för öppnare återbuden hjärtor med båda högfärgar (några användning en 2NT återbud visa en maximal med båda högfärgar). Det Stayman budgivare behov inte har en 4 kort högfärg, fastän han förespeglingen en bara han återbuden 3NT.

Öppnare återbuden i ruter med utan högfärg, och valfrit höjningen det plan med en 5 kort färg och maximal. Bara det Stayman budgivare återbuden vid det samma plan, den är inte krävande (1NT-2 -2 -2M). E gemensam avtal är en 2 återbud är Slödder Stayman. E återbud från 3 från en mindre förespeglingen en fem kort färg, och måtte ha en fyra kort högfärg. Några kompanjonskapen användning en eller mera från det återbuden från 2,3 eller 3 såsom antingen duke buden eller något utformar från frågande relä. E bra metod är begagna en 2 återbud såsom lovlig enda 4 spadar, och krävande en rund. Öppnare konserverar höjning med 4 spadar, eller återbud 2NT med en minimum och 3 med en maximal. Svarshand måtte pågår med en inte krävande återbud från 3 eller 3, visa en 5 kort färg, eller med 3 visa en inviterande hand med 5 spadar och 4 hjärtor. En alternativ metod från återbjuda inblanda Sekundär överföringen

Bara öppnare buden 2 förvägrande en högfärg, en hopp 3 eller 3 måtte vare spillt såsom det Smolen konvention, lovlig spel värdor med 4 kartor i det bud högfärg och 5 kort i det andra högfärg. Andra förändringen användning de här hopp återbuden såsom antingen medfödd, splittra eller visa en svag två kort.

Bara öppnare visa en högfärg, hopp återbuden från 4,4 eller 4 (över 2) är vanligen spillt såsom splittra buden med fyra kort stöd för öppnare's' färg och slå igen intresserar. Den är möjlig spel en återbud från 4NT såsom nyckel kort trä, likväl denne återbud är bästa spillt såsom medfödd inbjudlig 6NT. Bara Jacoby överföringen är i begagnar, det sekvensen 1NT-2-2-3 och 1NT-2-2-3 är inte inte behövde såsom medfödd buden och borde är använd såsom krävande höjningen från öppnare's' högfärg, begagna antingen det Johnson eller Baze konventionen. Antingen från de här metoden tillåter slå igen utforskning med balanserat händer, och en återbud från 4NT såsom nyckel kort trä. Johnson har det ytterligare fördel från spelande 3NT när båda händer är balanserat efter en 44 anpassing högfärg anpassing har etablerad.

Plugg Frågande kö bud

E sprittar kö bud vid inklivare från öppnare färg visa en stark hand med omkring 8 rännande knep i utan trumf(e.g. x EKDknxx efter 1ª- öppnande, bud 3ª).Flytta fram buden 3NT med en säker håll, eller 4 klöver, som inklivare vill ska korrigera hans lång färg.

Stark Hopp skiftar

E gör single hopp respons en öppnande färg bud visa typiskt 15+ HCP med en bra 5+ kort färg, bra kontrollen och slå igen intresserar. Svarshand borde inte hopp med en objuden färg, och borde har antingen en själv tillräcklig färg, en utan trumf återbud med alla sida färgar stoppat, från en anpassing för öppnare färg. Öppnare borde föredrar inte bud en ny färg eller återbud det färg öppnat utan en bra färg.

Stark Två-Klöver Öppnande

   En öppnande bud från 2 (i standaren systemen) visa antingen en balanserat hand starkare än det maximal för en 2NT öppnande (vanligen 23+ HCP), eller en obalanserad hand med vid minst 4 defensiv knep och spelande kraft från 8.5 knep med en 5 kort högfärg, eller 9.5 knep med utan fem kort högfärg.

2 väntanen - Flesta händer svarar 2. E 2NT respons visa tre kungen i en balanserat hand, 2M eller 3m visar en 5+färg med KD eller bättre, spel krävande. Efter 2¨respons, bara öppnare buden 2M, 3 är andra negativ, över 3 från en mindre en steg färg är andra negativ. E understödjar negativ visa 0-4 HCP, vid flesta en kontroll kort i objuden färg, och är krävande en rund enda. Några andra återbud är spel krävande.

2 negativ - E respons från 2 är spel krävande, med 6+ poängen, eller KD eller EKN. 2 och 3m såsom över, 2N visa hjärtor. E 2 respons visa 0-5 poängen, krävande för man rund enda.

Kontroll responsen - (E=2 K=1 kontroll kort)

2= 0-1 kontrollen 2 = 2 kontrollen
2 = E +K   2NT = 3 kungen 3= 4+ kontrollen
Högre = 7+ färg, inte 2 kontrollen

Stark Två klöver öppnande återbuden

    E sprittar återbud 3M eller 4m vid öppnare visa en fast färg och anhållanen svarshand kö bud hans billigast kontroll kort (kung eller ess), eller enkelkort med vid minst två trumf. Denne applicera vad allt typ från responsen är använd, men efter en positiv respons du gör inte inte visar en enkelkort. Med utan kontroll kort, svarshand höjningen eller återbuden i utan trumf. Bara öppnare sprittar återbuden 4M eller 5m istället, han visa utan slå igen intresserar med en lång färg och inlemmat räkning. Efter öppnare återbuden 2M, en enkel höjning är starkare än en dubbel höjning, hoppen i ny färgar är splittra.

Stöd dubbel

E dubbel vid öppnare när det respons var en från en högfärg och flytta fram inbuden nedan två från det respons färg. Det dubbel visa just tre kort stöd för det högfärg, en pass istället tendera förvägra stöd och en höjning garantera fyra kort stöd. Sedan dess öppnare vill ska tendera ha en balanserat hand för denne dubbel, den konserverar vare omvändade straff bara svarshand har en stark lägenhet hand också. Stöd redubblor konserverar vare använd efter högre inbuden också, men öppnare vill ska behöva mera värdor bara svarshand ville har återbud det känd sju plus kort högfärg anpassing vid det tre plan.

Bara det sätter in tät sits budgivare dubblingar det högfärg respons istället från överbudande, du konserverar användning en redubbla visa tre kort stöd, denne är det Stöd redubbla. Vanligen det stöd redubbla är spillt det samma plan såsom det stöd dubbel.

Schweizisk Höjning

 E hopp bud det fyra plan i en ny färg, visa en kontroll kort i det bud färg och en anpassing för partnernen färg. Liknande en avancerat kö bud i mena. Vanligvis tilldra såsom etta respons en högfärg öppnande, och är del från det System och några versionen från Acol.

Ta bort dubbel

E dubbel ämnat visa längd i objuden färgar. Använd enda vare inte öppnande sida. Exakt form behoven varierar beviljande plan från bud dubblade, antal från objuden färgar, och huruvida det dubblare tidigare hade en chans göra en ta bort dubbel från det sist färg bud. E dubbel från man högfärg normalt förespeglingen 4 kartor i det objuden högfärg. Med en hygglig fem kort färg i det objuden högfärg en inbud är bättre. Det exakt form behoven är en materia från personlig förkärlek, och Bobby tillåta du försva "stel" eller "lös" behoven i det konventionen matsedel under "stilen".

Tartan Två-buden

Öppnande buden från 2 eller 2 det konventionalt visar 5+ kartor i det benämn färg och 5 kartor eller mera i en lägre rang färg, kraft är 5-11 HCP. Tartan två buden är liknande Muiderberg, men med en skillnad respons struktur.

3 / - spel
Höjning från högfärg - semi- spärrande med fyra kort eller bättre anpassing
2 eller 3 (objuden högfärg) - spel men öppnare konserverar höjning på tre kort stöd
2NT - fråga för svarshänder andra färg, behov inte vare avancerad gående. Öppnare pågå

      3 /3/3 (objuden högfärg) - andra färg
      3 från högfärg öppnat - sex kort färg, då steg bud från 3 eller 4 fråga för understödjar färg
      4 /4 - sex kort mindre med fem kartor i högfärg, och maximal värdor
      3 (objuden högfärg) - maximal med 3 spadar och 5 klöver
      3NT - maximal med 3 kartor i andra högfärg och 5 ruter

Det försummelse försvar en Tartan två bud är det samma såsom det en ordinarie svag två bud.

Texas Girerar

E konventional respons från 4 eller 4 en öppnande bud från 1NT eller 2NT använd visa 6+ kort längd i hjärtor eller spadar respektivet. Öppnare måster accepterar det transfer, svarshand vill vanligen pass men måtte pågår med 4NT ess frågande med det högfärg överens. Texas överföringen måtte måtte pågår använd i konkurrenskraftig sälja av auktionen antingen såsom en hopp eller kö bud. Efter 1NT och 3 inbud, 4 vid svarshand visa hjärtor och 4 visa spadar. Likväl efter en 3 inbud en bud från 4 visa ruter och 4 visa hjärtor, sedan dess där är utan hopp involverat.

Topp och Bottnar Kö-Bud

Använd vid något spelarna istället från Michael. Visa längd i det högst och lägst objuden färgar. Bobby spler denne såsom en konstruktiv bud med 11+ HCP (istället från en inbud), och det högfärg visad måtte vare 4 lång. Med en 5 kort högfärg och 4 kort mindre, föredra en inbud i det högfärg.

Överföring Förvägen

E metod från visande sig antingen öppnande buden eller man plan inbuden i som det visande sig hand användningen buden från 1NT genom 2 från det färg nedan partnernen buden såsom transfer buden.

                        Öppnare                               Svarshand

                        1              1 inbud        ?

Pass - måtte inkluderar händer det ville bud 1NT i standaren metoden

Dubbel - ta bort

1NT - visa vid minst 5 klöver, måtte vare såsom fåtal såsom 7 HCP. Öppnare vill bud 2 med klöver tolerans eller anpassing och utan intresserar i spelande högre. Bara svarshand pågå med en två bud han visa inviterande värdor, han måster kö bud eller sprittar visa spel värdor.

2 - samma såsom 1NT men visa 5 + ruter

2 - en konstruktiv höjning från hjärtor

2 - en svag höjning från hjärtor

Det huvud- fördler från denne metod är det svarshand konserverar visar båda stark och svag höjningen från öppnare färg. Han konserverar också visar en andra färg med tolerans eller anpassing för öppnare färg. Det förlust från det medfödd 1NT respons är mindre, bara 1 är passad rygg öppnare, han måtte dubbel och då svarshand buden 1NT visa blygsam värdor med spader håll(s).

                        Öppnare           Inklivare       Svarshand     Flytta fram

                        1/             P eller Dubbel    ?

1NT eller 2 - visa 5 kartor i klöver eller ruter respektivet. Inklivare borde accepterar de här transfer buden inte han har 6 kartor i hans färg.

2 - Drury lik höjning från spadar, tre kort stöd och omkring 8-11 HCP

2 - bra fyra kort höjning från spadar

2 - svag spärrande höjning med fyra trumf

I tillägg tre vägen höjning inklivare's' färg, han konserverar också direct en utspela en utspela och då höjning. Det omedelbar höjningen tenderar lova en bästa heder, du konserverar även specificerar den är det kung eller ess bara du önskar.

Bobby tillåta du spel transfer förvägen efter båda öppnande buden och inbuden.

Överföring Responsen

E metod från visande sig öppnande färg buden i som det responsen visar längd i det näst högre färg. Typiskt de är spillt över en 1 öppnande visa antingen en balanserat hand eller en hand med klöver såsom det primär färg. Åtskilliga visande sig och återbjuda schemor är möjlig, det följande är det metod använd i det Vancouver-Klöver, en svag utan trumf system vart det 1 öppnande måtte vare en hand från 15-19 HCP balanserat.

Responsen

Gemensam Responsen
1 - 4+ hjärtor, några kraft, vid flesta 4 spadar
1 - 4+ spadar, några kraft
1 - Förvägra 4 kartor i antingen högfärg. Antingen balanserat eller lång mindre med 0-6 HCP.
1NT - 5+ klöver, 7+ HCP
2 - 5+ ruter, 7+ HCP

Öppnare måtte accepterar det transfer, som förespeglingen 3+ längd (2+ bara svarshand visa en mindre), tillverkning en minimum återbud i NT (15-17 HCP, vanligen enda 2 kort stöd), återbud i klöver (visa obalanserad hand med 6+ klöver, tendera förvägra anpassing för svarshand's' färg, eller gör en ny färg återbud (andra fyra kort färg med lång klöver).

Sällsynt Responsen
Pass - rar, lång klöver, 0-4 HCP
2 - 4441 hand, 7+ HCP
      Öppnare 2M återbud är inte krävande, 2NT fråga för enkelkort.
2 - 5+ hjärtor och 5+ andra färg, 4-7 HCP.
      Öppnare 2NT fråga andra färg eller bud 3, lång klöver, inte krävande
2 - 5+ spadar och 5+ mindre, 4-7 HCP
      Öppnare 2NT fråga andra färg eller bud 3, lång klöver, inte krävande
2NT - 5-5 i mindre, 4-7 HCP. Öppnare buden 3 mindre krävande eller 3 fråga högfärg längd.

Slödder Stayman

En avtal använd i konjunktion med Stayman det svarshand göra inte förespegling värdor för hans Stayman respons. Han måtte vare ämnande pass några återbud vid öppnare. Alternativt han måtte återbud 2 över en 2 återbud såsom Slödder-Stayman. Det 2 återbud lövande ingenting mera än 4 eller 5 hjärtor och 4 spadar. Öppnare enda urvalen är antingen pass eller korrekt 2 med tre spadar och enda 2 hjärtor. Bara bort form utan trumf öppnande är tillåten, öppnare är också tillåt återbud 2NT med 22 i det högfärgar. Denne avtal är täckande i Bobby vid det valen 2=svag i det sektion på återbuden efter Stayman.

Bara Slödder-Stayman är disponibel, svarshand konserverar början med 2 närhelst han är 44 eller 45 i det högfärgar, trots allt från kraft, han har därom en 65 chans från finna en 44 anpassing, och det rast från det tid borde finner en speelbaar 43 anpassing.

Trumf Frågande-Bud

E sprittar eller direct återhöjning 5 från en införstått högfärg. Bara där är en enkel objuden färg eller en motståndare färg det har inte kö bud, anhållanen en kontroll kort i det färg, eljest den anhållanen bra trumf (bara nyckel kort Blackwood var disponibel, fråga speciellt för dam och knekt.

Truscott försvar 1 klöver

E enkla försvar vart D =högfärgar och 1NT = studera som omyndig person utsätta för. Andra två färger konserverar inte inte vare visad, men har det fördel över krasch det enkla utspela rikta inbuden från 1 eller 1 är disponibel.

Två Nej-Trumfar för det studera som omyndig person utsätta för

En öppnande bud från 2NT lovlig vid minst 55 i det studera som omyndig person utsätta för. Det normal HCP kraft är 8 14, beroande på zonförhållande och ytterligare form.

Responsen såsom spillt vid Bobby är:

      3 /3 - förkärlek buden
      3 - krävande och medfödd
      Pass eller 3NT - spel, bra högfärg värdor
      4 /4 - spärrande med anpassing
      3 - stark hand med anpassing för en mindre normalt. Artificiell, fråga öppnare återbud

                  3 - enkelkort eller renons i spadar
                  3NT - enkelkort eller renons i hjärtor
                  4 / - 6 kort mindre, 11 i högfärgar

                 Svarshand måtte pågår med 4/ försva det trumf färg och inviterar kö bjuda.

Två över man Spel Krav

E konventional avtal det responsen vid det två plan i en lägre rang färg öppnande buden förespegling det värdor för och forcerar spel. Denne är det definierar avtal i det 2/1 system från som det namn från det system komma. När spelande denne avtal, en krävande 1NT respons är väsentlig täcka alla händer från måttlig (6-9 HCP) och inviterande kraft (10-12 HCP).

I flesta andra medfödd systemen (SAYC, Acol, Holländska Acol, Goren) en två plan respons bara garantera inviterande kraft från 10+ HCP. Där är åtskilliga avtalen såsom som återbuden grundar en spel forcerar. Det tre flesta gemensam strukturen är

1)     Några återbud gör undantag för en återbud från svarshänder färg grunda en spel forcerar

2)     Några återbud från en ny färg vid det tre plan vid antingen spelare grunda en spel forcerar

3)     E riktar höjning vid antingen spelare är spel krävande, såsom är en tre plan återbud i en ny färg.

När inte spelande en två plan respons såsom spel krävande, öppnare måtte vare tvungen återbud hans högfärg på E lugnar sig fem kort färg, speciallt med en minimum hand och fyra plus längd i en färg lägre rang än svarshand's' färg. Denne försprången annan gemensam förändring vart svarshänder återbud från 2NT är krävande men göra inte förespegling mera än 11 HCP efter öppnare återbuden hans färg. Bara öppnare återbuden en ny färg, svarshänder återbud från 2NT måtte vare spillt såsom inte krävande.

Bobby tillåta du försva det stil från två över man responsen några från det metoden beskrev över. E speciell kasus är det 2 respons en 1 öppnande. garantera det övergripande kraft för spel i en mindre svarshand behoven bättre än en öppnande hand, så jämn strikt 2/1 spelarna tillåter det bjuda stoppa nedanför spel bara där är en skavank för utan trumf.

Det relativ förtjäna från det åtskilliga två över man strukturen är högt omstridd. Man olägenhet från det spel forcerar närme är det vargen spelare konserverar behändigt visar extra värdor. Flera systemen tillverkning en skillnad mellan en 2 respons och andra två över man responsen. Responsen från 2 eller 2 visa 5 kort färgar, således över 1ª du måtte vare tvungen svara 2 på en tre kort färg med just 2443 mönster. Sedan dess 2 är inte riktigt en medfödd bud i det utformar, den är bättre enklat definierar den såsom en artificiell spel forcerar relä, denne behandling är använd i Italiensk Standard- såsom nå såsom det Fab-Sayc system. Bobby tillåta du spel denne stil också, med öppnare återbjuda 2 på alla minimum händer, andra responsen visar extra spelande kraft eller vid minst 15 HCP.

Två Frågar

E respons från 2 en öppnande 1NT frågande öppnare återbud 2NT med en minimum hand, eller bestämma hans billigast färg med en maximal hand. Svarshand måtte har en balanserat hand med utan högfärg vart han önskaren invitera 3NT, eller en mindre två färg, en återbud från 3 eller 3 vid svarshand visa en enkelkort med 54 i det studera som omyndig person utsätta för och tre kartor i det andra högfärg.

När 2 disponibel såsom en transfer 3 , svarshand antingen ämna pass eller avslagig i ruter (2NT såsom en svag mindre signerar från).

Två Mindre

Efter en 1NT återbud vid öppnare en mindre respons, 2 och 2 återbuden är artificiell och krävande.

Två klöver kraven öppnare återbud 2, svarshand pågå

      Pass - spel, 4 kort stöd efter 1 öppnande, 5+ färg efter en 1 öppnande
      2 (andra högfärg) - Invitera, 5 spadar och 4 hjärtor
      2 (andra högfärg) - Krävande,4 spadar och 5 hjärtor, invitera kraft
      2 från högfärg öppnat - Invitera, 5+ färg
      2NT - balanserat inbjuda med 5 kartor i högfärg färg
      3 från öppnare mindre - invitera med 4+ stöd
      3 från objuden mindre (55 form, invitera)

Två ruter är spel krävande, öppnare återbuden visa 3 kort stöd för det högfärg, eller buden 2 visa en sida färg, återbuden hans mindre med fem kort längd, eller återbuden 2NT.

Ser också Krävande och Kollar bakåt Stayman.

Anspråkslös kö bud

E bud från en färg tidigare bud vid en motståndare det vargen förespeglingen en kontroll kort, håll eller längd i det färg. Det bud visa kraft och är gjorde nedanför 3NT. Partnern är begäret bud utan trumf med en håll i det färg (ibland med en delvis håll) eller eljest visar ytterligare form. Bobby också användningen det session kö motståndare's' färg för denne bud.

Ovanlig utan trumf

Det osedvanlig utan trumf är en hopp 2NT visa längd i det två lägre objuden färgar. Primärt använd visa en svag hand med vid minst 5-5 i det två färgar, och fullkomligt komplettera Michael (sedan dess alla två färger konserverar vare hanterade). Bobby användningen det osedvanlig utan trumf i två andra kasusen.

1) Antingen försvarare konserverar bud en minimum numrerar från utan trumf (etta bud vid försvarare tar parti mot någon) efter öppnare's' tar parti mot någon har införstått en högfärg tävla i det studera som omyndig person utsätta för (5-4 är möjlig). e. g.1 - P- 2 - P - P - 2NT.

2) Efter en inbud i klöver, en utan trumf återbud visa ruter såsom nå, typiskt 4-6 längd. e. g.1 -2 -2 -P-P-2NT.

Ovanlig Positiv

E behandling använd i stark klöver systemen, speciellt Precision, i som svarshand förstat buden 1 (nominellt negativ) över en 1 klöver öppnande, då hopp återbuden i en ny färg eller utan trumf. Den visa en tre lämpad hand (4441, möjligen 5440) och är behövde sedan dess riktar positiv aspekter förespegling 5 kort färgar. Bara det enkelkort är i öppnare färg, du hopp återbud i utan trumf, eljest du sprittar återbud i det enkelkort färg (splittra).

Ovanlig kontra Ovanlig

 Efter en högfärg öppnande och osedvanlig 2NT inbud, buden vid det tre plan är anvisat speciell betydelsor. Det flesta gemensam förändring är spel 3 från en högfärg såsom konkurrenskraftig (7-10 HCP), 3 från det andra högfärg visa en 6+ färg med omkring 8-11 HCP, 3 klöver eller 3 ruter visar konstruktiv eller spel gående värdor i hjärtor/spadar respektivet.

Översida Nere-Inräknar och Attityd (UDCA)

E metod från tecknar som burk vare använd i fölande färg, kastande bort eller när det spelförare försprången en färg. E låg kort antingen visa en jämn antal från kartor eller en intresse i det färg. E hög kort visa antingen en udda antal från kartor eller utan kraft i det färg. UDCA signalen är överman i klarhet standaren signalen. uppmuntra med D1042 begagna standaren signalen du ofta har spel det 4 sedan dess du konserverar inte inte tillhandahåller det tio. Begagna UDCA signalen du spel det lägst kort, medan spelande det högst kort från tre liten kartor. Med en fåtal rar undantagen det UDCA inte uppmuntrande kort dölja två lägre kartor (såsom göra det räkning betaydande från en udda antal) som tillverkning det signalen lättare läsa än standaren signalen (som ibland döljer en lägre kort).

Renons visa bud

Liknande en splittra bud, men garanterande en renons. Det bud måtte tilldrar förr eller efter färg avtal, och vara renons visa måste vare gjorde förbi 4 från det införstått färg.

Walsh responsen Man klöver

Richard Walsh var en från det tillpass-uppfinnoren från det system nu kallad 2 över 1 spel forcerar. Han förespråkade visa en högfärg direkt över en 1 klöver öppnande när holdingen en inlemmat hand, jämn med fyra eller mera ruter. Efter 1 -1M-1NT, en återbud från 3 är en skylt bort bud begagnar Walsh. Efter 1 -1, öppnare behöver inte inte återbud 1 från en högfärg, och borde istället återbud 1NT bara balanserat. Det 1 respons antingen förvägrar en högfärg eller har öppnande kraft och svarshand vill återbud hans högfärg på det andra vändning, en spel krävande avigsida. Denne metod är beskrev i Bobby såsom kringgår 1 Walsh.

Svag Hopp-Skiftar

E gör single hopp respons en öppnande färg bud, visa en sex kort färg med 4-8 HCP, utan tar parti mot någon färg. Öppnare vanligvis pass eller höjningen, eller återbuden själv tillräcklig färg. När denne behandling är använd, en enkla respons och återbud från färg (e.g. 1 -1 -2 -2 ) är inviterande.

Svag Måste-Talar

E metod från återbjuda vid öppnare använd när en sätter in tät sits inbud förhindra öppnare från görande hans normal återbud i en lägre rang färg. Efter en 1 öppnande,1NT respons och en 2 inbud,öppnare buden 3 eller 3 på händer det är bara konkurrenskraftig (uppåt 16 HCP med en fem kort mindre). Denne är det svag måste talar bud. Med en starkare hand öppnare måtte bud en konventional 2NT över 2, svarshand då buden 3 med en minimum hand och öppnare måtte pass eller återbud 3 med inviterar värdor, eller forcerar spel med en 3 eller högre återbud. Jämförde det alternativ metod från Bra Dålig 2NT, denne metod tillåta öppnare bestämma hans färg på det svagare händer men måtte förlorar det färg på det starkare händer.

Svag Två-Bud

En öppnande bud från 2 eller 2 (ibland 2) visa en sex kort färg med ett mindre antal än öppnande kraft. Några kompanjonskapen tillåter hygglig 5 kort färgar , men Bobby göra inte tillåter den. E svag sida fyra kort mindre är tillåtit. Minimum färg kraft är Dxxxxx. Traditionellt öppnare visade 6-11 HCP med en eller två defensiv knep. I några lätt öppnande systemen det bästa ända från svag två buden är behandlade såsom man plan öppnande, då det svag två bud tendera vara mera lik 5-10 HCP med 0 en och halv defensiv knep. Ser också Återbuden efter en svag två bud, Ytterväggen av ett slott två buden, Ogust och Mång-.

Väst- Kö-Bjuder

E 3 plan bud från motståndare's' färg som invitera 3NT, men förvägrar en fylld håll i det färg kö bud. Typiskt det kö budgivare's' ta parti mot någon har införstått E mindre färg, så partnern konserverar antingen bud 3NT med en fylld håll eller ställer det införstått mindre. När det motståndare har bud två färgar, en kö bud visa en håll och fråga för en håll i det andra motståndare färg (det Östlig kö bud).

Wolff Avslagig

E konventional återbud från 3 över en mindre öppnande, högfärg respons och 2nt återbud. Öppnare är tvungen bud 3, som svarshand konserverar pass eller gör en inte krävande svag tre plan återbud i hjärtor eller hans respons färg. Andra återbuden andra än 3 är spel krävande. Denne metod är nyttig när svarshand buden ovan nästan alla händer över en mindre färg öppnande. Andra metoden sådan såsom transfer återbuden och ny mindre är mera populär.

XYZ konvention

E konventional metod från återbjuda vid svarshand när tre färgar har bud och det auktion är stilla vid det en plan. E återbud från 2 kraven öppnare återbud 2, som svarshand måtte pass eller pågår med en inviterande bud. E återbud från 2 grunda en spel forcerar, andra återbuden vanligen bibehåller det samma betydelse såsom de ville i standaren metoden. Denne metod är en förlängning från Två Mindre.

Noll eller Två-Högre

E förnämst avtal varigenom en utspela från en knekt förvägrar en högre ära, och en utspela från en tio eller nio förespeglingen noll eller två högre kartor. Begagna denne metod (som är del från Journalist försprången) det 10 är utspela från EKN10x, KKN10x eller 109x, och det 9 från D109x, K109x eller 9x. När använd i förnämst kontra utan trumf avtala, denne metod är överman standaren försprången i informerande det ledare's' partnern huruvida ställa det färg eller inte. Det olägenhet från det metod är det det utspela från en knekt konserverar hjälpar spelförare i spelande det färg bara han har det ess och dam.