PARROCCA SANT' ANDRIJA

Mill-Hajja tal-Parrocca

FESTA TA' SAN GORG PRECA

9 ta' Mejju, 2017


Nhar id-9 ta' Mejju saret il-festa ta' San Gorg Preca gewwa l-Knisja Parrokkjali, b'quddiesa animata mill-membri tas-Socjeta' tal-MUSEUM

JUM IL-PARROCCA TA' HAL LUQA

15 ta' Mejju, 2017


Fl-okkazjoni ta' Jum il-Parrocca, saret quddiesa kantata bl-omelija mill-Wisq Rev. Kappillan Dun Gordon Refalo.  Din giet animata mill-kor parrokkjali.