Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

Anslutning av din fastighet, hur?

 • 3 dagsverken i anslutningsavtalet. Tex röja gräs, buskar och träd där det skall grävas, flytta stängsel. Och liknande saker.
 • Kabeln bör ligga 60 cm ned i rörd mark som tex åker och 35 cm på orörd mark.
 • Det kommer vara en överlämningslåda på ca 20*15 cm som sitter på utsidan av fastigheten.
 • Mellan denna överlämningslåda och överlämningspunkten vid fastighetsgränsen skall fastighetsägaren själv gräva ner kabeln. Material kommer att finnas att hämta. Det skall även med ett grönt signal band nära intill kabeln. Detta för att man sedan skall kunna söka kabeln om det skulle behövas. Vi kommer även GPS inmäta hela fibernätet och lägga ut på ledningskollen för att säkra upp så den inte blir skadad i onödan.
 • Från överlämningslådan får fasighetsägaren själv dra en enkel fiber dit man vill ha sitt fiberuttag (bostadsswitch). Där utrustingen fiberanslutningen samlas.
  • Det är en låda som omvandlar ljus till koppar
  • En låda för telefonin som man kopplar in till telefonjacken eller har trådlöst.
  • En router för bredbandet. Kan köras via kabel eller trådlöst.
  • Tv-box.

Till dessa kommer krävas 4 st eluttag.

Bostadsswitchen kan sitta var som helst i huset. Men man skall tänka på


  • Router skall ha fast förbindelse med bostadsswitchen
  • Fördel med fast förbindelse till TV. Det blir bäst bild då.
  • Om man har smart tv så måste man ha både kontakt via tv-mottagaren för se tv-sändningar men även kontakt med bredbandet för att komma åt ”dator” delen i smarttv:n.

Vilka tjänster och vem som skall leverera dem beror på följande.

Först måste fiberföreningen upphandla en kommunikationsoperatör (KO). Detta skall göras via en offentlig upphandling. Vi har inte påbörjat denna upphandling ännu. KO belyser fibernätet.

När en KO upphandlas är ofta en tjänsteleverantör (TO) knuten till den.

Men nätet måste vara öppet för alla tjänsteleverantörer. Så teoretiskt sett kan alla fastigheter välja vilken TO de vill ha (det som behövs är att den TO man vill ha, har avtal med den upphandlade KO:n att få sända via deras belysning). TO är den som levererar tjänster som tex tv utbudet, telefonen via fiber och bredband via fiber.

Runt KO och TO samlar vi fortfarande på oss information så vi skall kunna göra en bra upphandling

Idag är vi till stor del hänvisade till kopparnätet, men det har sina begränsningar vilket innebär att det inte kan täcka dagens eller morgondagens behov av god uppkopplingskapacitet. Telia monterar ner telestationer med få abonnenter och ersätter med mobilt nät.

Mobilnätets begränsning
Man sätter gärna stor tilltro till utbyggnaden av mobilnätet. Men trots att det mobila nätet hela tiden byggs ut, kan det ändå bara bli ett komplement till fast uppkoppling. Mobilnätet har en begränsad räckvidd och kan därför aldrig bli geografiskt heltäckande. Det skulle krävas enormt många master för att få 100 % täckning, vilket inte är genomförbart. Ju högre kapacitet mobilnätet har, desto kortare räckvidd har det. De äldre generationernas nät hade lägre kapacitet men längre räckvidd. Dagens 4G nät har visserligen hög kapacitet, men i gengäld kortare räckvidd.
Alla som ansluts till en mast, delar på mastens kapacitet, vilket innebär att kapaciteten per användare inte blir tex 100 Mbit/sek för en 4G mast utan väsentligt lägre. Detta innebär i sin tur att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när mobilnätet utnyttjas i betydligt större omfattning.

Varför fiber är den framtidssäkra lösningen
När man då har funderat över alternativen till en ny infrastruktur för datatrafik, har man kommit fram till att fibern är den mest framtidssäkra lösningen.
Ytterligare fördelar med fiber:
• Man får bredband, TV och telefoni med hög kvalitet.
• Ger en stabil uppkoppling med höga hastigheter både uppströms och nedströms.
• Fibern är inte känslig för störningar från regn, snö eller åskväder.
• Fibernät ger mycket hög kapacitet.
• Kapaciteten kan ökas markant när behov finns.
• Man får en fast avgift istället för 3 fasta avgifter per månad, du sparar ca 300-600:-/månad.


Är du inte redan medlem? Anslut dig idag för en ljusare framtid!

INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN OCH REGERINGEN ANGÅENDE FIBER.

Här hittar du regeringens bredbandsstrategi och det mesta som är värt att veta om bredband/fibernät.

 

Här sammanställer Marks kommun information om fibernätsutbyggnaden i Mark, tips och råd när man ska bilda fiberförening. Här finns även länkar till Marks olika fiberföreningar.

 

LÄNKAR TILL ANDRA FIBER FÖRENINGAR I MARK SAMT DE SOM GRÄNSAR TILL VÅRT OMRÅDE.

Det kan vara intressant att se hur fibernätsutbyggnaden fortskrider runtom i Mark. Här är länkar till alla existerande eller påbörjade fiberföreningar:

Och sedan har vi även samlat ihop de fiber föreningar som inte ligger i mark men som angränsar till vårt fiberområde.

HUR FUNGERAR FIBER?

Här kan du läsa bra information om fiber som vi hittat, om du är nyfiken och vill veta mer.

För er som inte har riktigt kläm på vad fiber är, så kan denna filmen vara intressant, den är dock på engelska. 

Klicka på länken nedan för att se filmen.

Vill du hellre läsa informationen på svenska är denna filmen väldigt bra.
Vi delar upp projektet i flera steg.
1* Vi tar in anmälan så vi kan planera var vi ska gräva.
2* Vi gräver ner en slang (delvis med vattenfall i samband med deras dragningar)
3* Vi blåser in den såkallade fiberkablen i rören och ansluter till fastigheter.

Antagligen så kommer vi förhandla till ett kollektivt avtal för alla i föreningen.

Där vi får ett pris från ett företag som säljer fibertjänster. Med bland annat, telefon, tevekanaler och bredband till dator.

Detta kommer antagligen vara det bästa erbjudandet som vi kan tillgå.

Fördelar gentemot koppartråd (dagens nät, med ADSL)
Av tradition och av praktiska skäl har koppartråd alltid använts inom telekommunikation, men nu konkurreras den mer och mer ut av de optiska fibrerna. De optiska fibrernas viktigaste fördelar gentemot koppartråd är att:
de är billigare än koppartråd, vilket gynnar operatören och konsumenten.
de är tunnare än koppartråd. Därigenom blir det möjligt att bunta ihop fler fibrer i en kabel med en given diameter än koppartråd, vilket i sin tur gör att exempelvis fler telefonlinjer får plats.
ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det att ha en sändare som förbrukar lite elektricitet. Dessutom krävs en förstärkare endast vid var 100 kilometer vid singelmodfiber[källa behövs] jämfört med 1,5 kilometer för koaxialkabel. Även här gynnas operatören och konsumenten.
En annan fördel med optiska ledare är att de är svåra att avlyssna eftersom de inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare gör