Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

MEDLEMSSKAP

Medlemsskapet i Fiberföreningen kostar en medlemsavgift+ 100kr/fastighetsandel (start insatsen).

Den årliga medlemsavgiften fastslås vid föreningsstämman och betalas in på föreningens bankgiro 131-5191 senast den 31 januari. (Ange namn och fastighetsbeteckning).

OBS! Ett medlemsskap/fastighetsägare.

 

Medlemsavgift för 2015 är 100 kr

Medlemsavgift för 2016 är 150 kr.

Medlemsavgift för 2017 är 150 kr.

 

INSATSEN

Första inbetalningen för anslutning till fastigheten är 8000 kr och skall betalas in senast 31 september 2013. Ett fastighetsanslutningsavtal skall också tecknas mellan fastighetsägaren och Älekulla fiber förening.

Resterande insats skall betalas in senare, meddelande kommer komma från styrelsen. Mest troligt kommer den delas uppi 2 till tillfällen.

Föreningsstämman har beslutat att insatsen skall ha ett takpris på 25.000 kr.

(Tecknar man fastighetsanslutningsavtal och betalar in första insatsen efter att projektet startat (efter 31 september 2013) så gäller inte denna summa. Tag då kontakt med styrelsen för att få reda på insatsbeloppet.)

VILKA ÄR MEDLEMMARNA

På denna karta finns det en röd prick för varje medlem i föreningen.

När medlemmen har tecknat ett fastighetsanslutningsavtal kommer färgen ändras till blå.

Ser du att dina grannar inte finns på kartan, så vore det jättebra om ni kunde göra reklam för föreningen. Ni medlemmar känner ofta era grannar bättre än vi i styrelsen.
Tänk på att ju fler medlemmar vi är desto billigare blir det!