Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

Vad händer om jag inte hunnit gräva på tomten innan de kommer och vill blåsa?

SVAR: Grävning på egen tomt och dragning av slang och sökband från din fastighet fram till tomtgräns måste vara klart innan 12 december. Har du inte grävt på egen tomt innan grävmaskinen passerar och Blacklink blåst fiber i ditt område, tvingas vi att fakturera en extra kostnad på 700-1500:- som ställkostnad för att blåsa in fiber till din fastighet vid senare tillfälle.

Jag har valt att välja abonnemang via Qmarket. Men när jag går in på deras sida och söker på min adress, så verkar det inte finnas tillgängligt än. Har detta att göra med att dem inte har uppdaterat sin hemsida än? eller gör jag något fel?


SVAR:Ett utdrag från protokollet från senaste medlemsmötet vi hade i bygdegården där bla zitius och Telia var med och informerade..E

*På deras sida QMARKET.SE som är deras portal(ehandelssida) ser man vilka tjänster som finns. Man kan inte söka på sin adress innan den är belyst och aktiv. Men ni kan nu se utbudet genom att söka på område västra götaland. Och då kan man per bredband/tv/telefon se vilka tjänster som finns, priser och bindningstid, dolda avgifter m.m. på de allra flesta tjänsterna är det 1 månads uppsägning, men läs och stäm av innan ni beställer.
  • Alternativ 2 på er val lapp föreningen sänt ut. Så fort er fastighet är belyst och aktiverad s åkan ni koppla in en dator och gå in på QMARKET.SE för välja vilka tjänster ni vill ha. Det mesta tar ca 60 sekunder innan det är aktiverat. Men TV tar ca 5 dagar för man måste få en TV-box att installera. Och telefonen tar också lite längre tid pga box som behövs.
  • Om man är utländsk medborgare kan man inte beställa via QMARKET.SE utan man måste ringa in och beställa tjänsterna. Väljer man Telia till någon TO så kräver de en kopia av köpekontraktet på fastigheten för att få handla tjänster av dem.

Så du kan inte söka och se det exakta utbudet et innan din fastighet är belyst och aktiverad. Men du ser under västergötland vad som mest troligt kommer vara möjligt att välja.

 Om man har abonnemang från andra leverantörer än Telia idag och behöver säga upp dessa, när kan man räkna med att fibern säkert är igång för att slippa stå utan tex bredband?

SVAR: Område 1 från noden i Älekulla till Björkelund, område 2 Älekulla By och område 3 från noden i Älekulla till Torestorp kommer att bli klart fram till 1 februari 2017.
Resterande områden kommer att bli klara senare. Föreningen kommer att uppdatera dig med tidplan en gång per månad.

Vi blåser löpande allteftersom kanalisation är klar och Blacklink har tid. Vi belyser nätet i grupper. Vår målsättning är att dom områden som är klara till 1 februari också är belysta till 1 februari.

Varför bokar blacklink inte tid när de blåser fiber?.:

SVAR:  De kommer bara att boka tid vid ett tillfälle och det är när de ska utföra montage inne i er bostad.
Vi har fått lite synpunkter från våra fiberblåsningen; slangen måste de komma åt lätt på utsidan hus via en grop eller att den sticker upp på fasaden, den får inte gå direkt in i huset eller vara dold på annat sätt.  Detta för att vi i första läget blåser fram fiber till fastigheten, ni som ska ha mer än 3m in i fastigheten måste sätta en skylt vid slangändan med hur många meter ni behöver fram till bostads switchen.
Två skäl till detta;
-Det bildas kondens/fukt (garanterat)och även jord kan ha kommit in i slangen, vid blåsning direkt in i fastigheten kommer "skiten" ut i fastigheten.
-Blåsorna klarar inte att tidsdokument vid blåsning för mycket osäkerhet hur lång tid varje sträcka tar.

Blacklink kommer att boka tider förhoppningsvis bara ett besök och detta när fiberdosan och switchen ska monteras.
Detta startar hoppas vi i december.

Schakt på egen tomt.?

Svar: Den skall ligga minst 30 cm djupt. Glöm inte sökbandet. Blacklink gör håltagningen.

Placering bostadsswitch (KO:s vita låda) ?

SVAR: Kan sitta var som helst i huset, behöver inte vara precis jämte hålet. Men man får själv dra och bekosta det extra som behövs inne i huset. Eller så sätter man den vid hålet och drar tex nätverkskablar därifrån inne i huset.

Kan man gå med senare i gruppavtalet?

SVAR: Ja, en gång per år kan föreningen lägga till medlemmar i gruppanslutningsavtalet. Det är en startavgift på 2500kr i så fall för hårdvaran som man får levererat. Och man är med tiden ut på det avtal man hoppar på. Dvs har vi tre är kvar på avtalet, är det tre år man får vara med.

Kan man hoppa av en gruppanslutning?

SVAR: Om man hoppar av en gruppanslutning så kommer föreningen få stå för de kostnaderna, dvs i slutändan alla andra medlemmar. Detta då föreningen tecknat avtal med Telia och föreningen i sin tur fakturerar medlemmarna som har gruppanslutning. Anslutningen bör därför försökas överlåtas till en ev ny hyresgäst eller ägare.

Vad gäller för hyresgäster?

SVAR: Gruppavtalet följer fastigheten. Så flyttar man är det hyresvärden som får fortsätta betala eller den nya hyresgästen om den vill ha detta paket.

Kan man överlåta en gruppanslutning?

SVAR: Nej, Då det är fastighetsbundet. Säljs fastigheten går det över till nästa fastighetsägare. Eller om den inte vill ha det kommer föreningen få stå för kostnaden till avtalstidens slut.

När och hur skall man säga upp nuvarande TV, Telefon och bredband?

SVAR: Om ni har det via telia idag så blir det ingen uppsägningsavgift utan man kopplas direkt över till fibern. Man flyttar med telefonnumret och bredbandet och ev mailadresser. Man kommer få ett brev hem där man godkänner överflyttningen. Har man inget telefon nummer idag, kommer man få ett då det ingår i gruppanslutningen. Vill man inte har det synligt kan meddela detta.

Vem betalar man till?

SVAR: Gruppanslutningsavgiften skall betalas till föreningen, som skickar ut fakturor på detta. Extra tillval kommer faktureras direkt från Telia.

 När börjar man betala?

SVAR: Man börjar betala när man blir ansluten och får tillgång till tjänsterna.

Måste jag lämna in blanketten av val av abonnemang om jag inte vill ha gruppanslutning?

SVAR: Ja, alla skall lämna in den så vi vet att alla har fått blanketten och tagit beslut om man vill ha gruppanslutning eller inte.

Är priset fast under dessa 60 månader, eller kan det höjas av Telia under bindningstiden?

SVAR:Priset är fast under avtalsperioden

Skulle inte Telia kunna baka in ett virus program i detta pris tror ni De är ju viktigt både för dem och oss andra Är nog ingen stor kostnad för Telia?
SVAR: Vi har slutförhandla medTelia. Det finns virus program som är bra och gratis.