Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

Stamfiber grävning vd Holmen.

Grävning vid Hägnen.

Grävning in till Rösås.

Grävning i Knapasjö

Graväning i Bocksås

Material till vårt fibernät är på ingång.

Här finns bilder från det allra första mötet i bygdegården