Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

HISTORIA

Initiativet till föreningen togs under tidig höst 2012 av Älekulla Byalag. Tanken var att undersöka intresset och möjligheterna för att ansluta fastigheter i och omkring Älekulla till ett fibernät.

Föreningen bildades sedan vid ett möte 2012-11-05 i Älekulla bygdegård. (se protokollet under fliken projekt för mer information.)

SYFTE

Syftet med föreningen är att erbjuda fastighetsägare i Älekulla socken med omnejd möjlighet att få fiber, och därmed tillgång till morderna tjänster, så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt.

MEDLEMSAVGIFT

Den årliga medlemsavgiften fastslås årligen vid föreningsstämman och betalas in på föreningens bankgiro senast  den 31 januari varje år. Se under fliken medlemmar för se vad avgiften är för respektive år.

STADGAR

Här kan ni läsa våra stadgar.