Double-click to start typing

 Älekulla Fiber Ekonomisk Förening 

-Framtiden är ljus

AKTUELLT


Medlemsnytt från Älekulla Fiber, 171015

Medlemsnytt

Medlemsnytt är ett informationsblad där vi berättar hur projektet fortlöper. Medlemsnytt skickas ut när vi bedömer att det finns något nytt att berätta eller när vi har hunnit en bit i projektet.

Lägesrapport

Styrelsen har nu bygget klart nätet och anslutit samtliga medlemmar som vill ha anslutning i dagsläget. Även sjökablarna har lagts ned och dykare har gjort en första inspektion.

Vårt arbete kretsar nu runt dokumentation så som markavtal, kartor och redovisning till Länsstyrelsen för utbetalning av EU-stödet.

Samtliga markavtal ska skickas till Lantmäteriet för inskrivning. Vi ber er som får markavtal för signatur att signera dessa utan dröjsmål och returnera dessa till oss så snart som möjligt.

Tidsplan

Lantmäteriet klart ca: februari 2018

Länsstyrelsens handläggning ansökan utbetalning klart ca:    maj 2018

Jordbruksverkets granskning klart ca: juni 2018

Ekonomi

Styrelsen har beslutat att reducera byggkreditivet med 50%. Föreningen har erhållit betalning från Marks kommun för samtliga fakturor.

Styrelsen kommer att besluta storleken på sista delen av medlemmarnas insats efter att Länsstyrelsen betalat ut EU stödet, troligen i juni 2018.

Länsstyrelsen har rätt göra avdrag på vårt bidrag om dom bedömer att vi inte följt regelverket i alla detaljer. Det är därför omöjligt att bestämma storleken på sista delen av insatsen innan styrelsen fått besked från Länsstyrelsen, troligen juni 2018.

Kollektiv gruppanslutning, Telia

Telia har erbjudit oss att göra en upptändning till i år. Detta innebär att vi kan erbjuda dig som inte är med i föreningens gruppanslutning hos Telia att gå med.

Vill du ansluta dej till gruppanslutningen så ber vi dig meddela detta via e-post till: eleholm2@gmail.com senast 30 oktober.

Gruppanslutningen inkluderar bredband 100/100, TV Lagom, IP-Telefoni. Samtalstaxa för telefon tillkommer enligt den prisplan du väljer. Du kan uppgradera till reducerade pris och handla komponenter med rabatt.

Avbrottsinfo

Vill du få information om driftstörningar via SMS?

Anmäl dig då till vår avbrottslista här: https://www.smsgrupp.se/dela/rhzfpqqasyMedlemsnytt från Älekulla Fiber, 170702


Medlemsnytt är ett informationsblad där vi berättar hur projektet fortlöper. Medlemsnytt skickas ut när vi bedömer att det finns något nytt att berätta eller när vi har hunnit en bit i projektet.


Avbrottsinfo?

Vill du veta i förväg om/när det blir ett avbrott?

Anmäl dig då till vår avbrottslista här: https://www.smsgrupp.se/dela/rhzfpqqasy


Från Torestorps fiber har vi kopierat följande information:

För att mäta hastigheten från routern, ska du alltid mäta med kabel mellan router och dator, det är endast då du kan få ett rättvisande resultat. Hastigheten mäter du t ex via www.bredbandskollen.se.
Men självklart vill man ju ha bra hastighet även trådlöst. När man mäter hastighet via wifi ska man dock tänka på att det finns en mängd faktorer som påverkar hastigheten. Om du tycker att hastigheten är lite väl låg via wifi kan du gå igenom den här checklistan och kontrollera vilka åtgärder du kan göra för att förbättra hastigheten.
Routerns prestanda – Det är viktigt att routern har kapacitet att hantera de höga hastigheter som fibern medger. Att använda en gammal router kan därför vara vanskligt, då den inte nödvändigtvis är anpassad för fiber.
Routerns placering – Routern bör placeras centralt i huset och så fritt som möjligt. Den ska alltså inte vara gömd bakom någon möbel el dyl.
Avstånd och hinder mellan router och enhet – Ju fler hinder mellan routern och datorn/mobilen/surfplattan, desto sämre hastighet. Hur mycket det påverkar varierar, även materialen i hindren har olika påverkansgrad. T ex kan alltså väggar, golv tak, möbler mm påverka hastigheten. Även avstånd från routern påverkar.
Störningar i det trådlösa nätverket – det finns en mängd saker som orsakar störningar i det trådlösa nätverket; micro, alla trådlösa prylar, larm, grannars wifi med mera och det allra mesta går på 2,4 ghz nätet. Routern som ingår i Telias gruppavtal stödjer även 5ghz som är betydligt kraftfullare, är inte lika känsligt för störningar och det finns inte heller lika mycket som stör på den frekvensen. Dock har 5 ghz en kortare räckvidd. Prova att växla över dina trådlösa enheter till 5ghz nätet, du ansluter på samma sätt som till 2,4. Vilken effekt det har varierar eftersom även mycket annat spelar in, men ofta ger det ett bra resultat. Detta förutsätter givetvis att enheten stödjer 5 ghz (Dual band).

Enhetens ålder och prestanda – varje mobil, dator och surfplatta har olika förutsättningar för hur väl den kan utnyttja höga hastigheter, därför kan hastigheten variera en hel del mellan olika enheter. På datorn är det lämpligt att kontrollera att drivrutinerna för nätverkskortet är uppdaterade. Finns det nyare uppdatering, installera den. Detta hittar du i datorns enhetshanterare, kan se ut ungefär som på bilden här. Högerklicka på Dual Band Wireless och ”Uppdatera drivrutin”.
Slut från Torestorps Fiber.


Driftinformation

Du kan ta del av driftinformation i nätet, störningar, underhåll etc. via Zmarkets hemsida https://zmarket.se/.
Klicka på Driftinformation i översta rubrikraden, skriv in din adress så kan du se driftinfo som berör oss.


Ekonomi

I samband med deklarationen för 2016 har vi använt förskottet på EU bidraget så som en direktavskrivning av föreningens tillgångar. Föreningen ska inte betala skatt på bidrag. Vi har bytt kontering på kostnaderna för byggnation av stamfibern för Marks Kommun till anläggningskostnader. Samtidigt har vi reserverat upp medel för framtida förvaltning av stamfibern under 7 år. Resultatet för 2016 blir då -54772 Kr. Det negativa resultatet påverkar inte er insats så som medlem. Likviditeten är fortfarande god.


Projektet

Sista sträckorna är nu klara. Tre sjökablar har lagts ut och medlemmar i Prästhult, Vivhult och Kinnareds området har fått fibern installerad. Detta innebär att styrelsen är klara med byggnationen av nätet. Det återstår en del arbeten med snöstakar på skåpen, markeringskäppar etc.
Vi har fått förfrågan om ytterligare en installation. Denna kommer att byggas så snart som möjligt när alla detaljer är klara.

 

Telefoni

Har du valt föreningens gruppanslutning ingår den fasta avgiften för telefonen i avgiften du betalar till föreningen. Du måste dock betala samtalstaxan till Telia. Telia har olika prisnivåer och du kan välja ”prisplan” som passar dig. Titta på Telias hemsida eller ring 90200.

Betalning av fakturor

Vi har noterat att några av våra medlemmar är sena med att betala fakturor. Observera att vi skickar fakturan via din E-postadress om du har anmält en e-postadress till föreningen. Har du inte en e-postadress får du fakturan med brev.
Sedan en tid betalar du fakturan genom att registrera OCR nummer som står på fakturan.
Föreningen kommer att fakturera 1 gång per kvartal. Det blir lite tätare fakturering under första delen av detta året för att komma in i rätt faktura period.
Vi ber alla säkerställa att ni betalar fakturorna i tid. Det blir mycket jobb för vår kassör om vi ska behöva skicka påminnelse etc. Tänk på att vi som jobbar med detta gör det utan betalning på vår fritid. Tacksam för din hjälp!
Föreningen kommer att tillämpa regler enligt våra stadgar vid utebliven betalning!


Tips

Du kan skicka ett SMS med texten Telia till 71100, då ringer Telia support upp dig inom 45 minuter. Efter 20:00 vardagar och 16:00 helgdagar kan du bli uppringd dagen efter.

2017-06-29

Nu har medlemmar inom området Vivhult och Prästhult blivit installerade.

Det är bara en av våra medlemmar som inte är installerad, vilket vi gör när medlemmen är redo att ta mot installation.

Föreningen har fått ett nytt avtal om anslutning av en fastighet och detta görs så snart vi fått in insatsen.

2017-06-15

HIP HIP HURRA, NU ÄR DET KLART!

Idag gjorde vi klar sista kanalisationen. Sjökabeln i Vivsjön gick jättebra att lägga ut. Tack till alla som hjälpts åt med detta, särskilt tack till Kapten Michael Larsson som hanterat pråmen på ett galant sätt. 🤠

Nu återstår svetsning i skåpen och uppkoppling av resterande medlemmar.

...

Vi lyfter på hatten och tackar vår fantastiske projektledare Torbjörn Nordgren! Du har gjort detta möjligt.👍🌷

Vi säger tack till styrelsen, områdesansvariga och alla frivilliga i projektet. Fantastiskt engagemang av alla involverade i projektet. 👍😎

Allt har gått jättebra. tack till Miljöschakt i Väst AB och Blacklink Networks, fantastiskt duktiga entreprenörer.😃

Ikväll kan vi verkligen fira att vi har varit med att utveckla Älekulla, delar av Torestorp och Öxabäck till en modern och digital värld.

Nu ska vi klara av alla administrativa detaljer så som redovisning till Länsstyrelsen och utbetalning av bidrag. 🙄

Njut av livet!

Med vänlig hälsning
Ordförande
Älekulla Fiber

2017-06-15

BYNÄTSAVGIFT, VAD ÄR DETTA?

I enlighet med beslut på medlemsmöten och protokoll, debiterar vi nu Bynätsavgift.

På vår senaste kvartals faktura ser du en post som heter bynätsavgift. Bynätsavgift är en avgift som alla medlemmar betalar. Avgiften inkluderar medlemsavgift i föreningen, underhållskostnader för nätet och avskrivningskostnader på föreningens investering. Man kan kanske kalla det "nätavgift".

...

Eftersom medlemsavgiften är inkluderad i bynätsavgiften tar vi inte ut någon ytterligare medlemsavgift.

Storleken på bynätsavgiften beslutades av medlemmarna vid tidigare medlemsmöte.

Du som har gruppanslutning betalar således gruppanslutning plus bynätsavgift till föreningen. Samtalstaxa för telefonen betalas till Telia.

Dom som valt att beställa tjänster via Zmarket betalar bynätsavgift till föreningen och övriga avgifter till den tjänsteleverantörer som man valt.

Hör gärna av dig om du har frågor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Älekulla Fiber

OCR NUMMER på fakturan

Nu kommer vi att tillämpa OCR nummer på våra fakturor,


Var vänliga uppge det när ni gör er betalning.