Alalies

Ouder- en Vriendenkoor van de Johannesschool

Wie zijn we?

Welkom op de website van Alalies.

We zijn een koor dat kort na de oprichting van de Johannesschool, de Vrije school Tiel, begin jaren 80 ontstaan is vanuit een groep ouders. Later kwamen er ook mensen van buiten de school bij. Annelies is inmiddels al 22 jaar de dirigente van ons koor. Eerst vanuit school en later, in 2002 is het koor verdergegaan als onderdeel van haar muziekschool Nooteboom Muziek
(www.nooteboommuziek.nl). De naam Alalies betekent: op de manier van Lies (een koosnaam van Annelies).

Alalies is een hechte, enthousiaste groep. Ons uitgangspunt is om samen te zingen en ervan te genieten. Na het zingen gaan we vaak nog naar de kroeg om nog even gezellig na te kletsen.

We oefenen elke woensdagavond in de muziekschool van Annelies aan de Neerijnenlaan 1 in Tiel. Het repertoire is meertalig, afwisselend en breed. Het omvat zowel klassieke als moderne liederen. We treden een aantal keren per jaar op. Bijvoorbeeld bij onze eigen Johannesschool, op de ouderkorendag, of als iemand ons vraagt en we geven jaarlijks een eigen concert voor ieder die dat wil horen!

De basisoptredens worden aan het begin van het jaar vastgesteld door de dirigent. Daarnaast blijft er ruimte voor spontane optredens. Ons koorjaar loopt parallel met schooljaar, vanaf circa 1 september t/m 31 augustus.

Bezoekers :

Onze uitgangspunten

Met ons koor willen we maximaal plezier beleven aan het zingen en de optredens.

Om dat te bereiken hebben we een aantal basisregels en afspraken nodig. Die regels zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als doel op zich.

Annelies streeft dan ook bij het hanteren van de regels naar een goed evenwicht tussen discipline en betrokkenheid enerzijds en soepelheid en flexibiliteit anderzijds.

Onze leden

We hebben op dit moment 24 leden, van wie 7 mannen. Er is ruimte voor enkele nieuwe leden. Met name de mannen kunnen goed versterking gebruiken!

Indien er zich meer leden aanmelden dan er plaatsen zijn, verlenen we voorrang aan ouders van kinderen van de Johannesschool.

Iemand die lid wil worden kan zich aanmelden bij Annelies en een paar keer op proef meezingen. Als het bevalt, volgt een stemtest door Annelies, waarbij ook gekeken wordt of het aspirant lid voldoet aan het vereiste niveau. Als beide partijen akkoord gaan volgt de inschrijving als lid.

Nieuwe leden worden opgevangen door één van de leden en van het lopende repertoire voorzien.

Van de leden wordt verwacht dat ze contact opnemen met de dirigent als ze suggesties hebben of als hen iets niet goed bevalt.

Oefenavond

We oefenen elke woensdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur. Tot 20:00 hebben de leden de gelegenheid de muziek van die avond bij elkaar te zoeken.

Van de leden wordt verwacht dat zij elke week op de oefenvond aanwezig zijn. Als je verhinderd bent, meld je dan af via de mail of bij Annelies. Kun je een langere periode niet komen, geef dit dan ook door.

Als je een keer niet geweest bent, neem dan (vóór het koor begint) contact op met een koorlid wat er gezongen is, zodat je je achterstand kunt inhalen en de anderen er geen last van hebben dat je niet geweest bent. Of hou je de volgende keer iets terug met het zingen en leer het op die manier. Zo hoeft Annelies de dingen niet te herhalen die een vorige keer al ingestudeerd zijn. Voel je dus verantwoordelijk t.o.v. de andere koorleden.

Als je langer afwezig bent geweest neem dan contact op met de dirigent over het inhalen van je achterstand. Als dit niet mogelijk is heeft dat consequenties voor het meedoen aan optredens.

Probeer alles wat je niet weet tijdens het zingen niet aan een ander koorlid te vragen maar aan Annelies en niet teveel tussen het zingen door te praten.

Neem een pen of potlood mee, zodat je de aanwijzingen op kunt tekenen.

Contributie

De contributie voor een geheel koorjaar bedraagt ongeveer € 255,- en kan in 3 termijnen worden overgemaakt naar de rekening van de penningmeester. De eerste termijn omvat september t/m december, de tweede januari t/m maart en de derde: april t/m juli. Bij opzegging moet de gehele lopende termijn betaald worden.

Neem bij problemen of vragen over de betaling even contact op met de penningmeester.

Jaarlijkse ledenvergadering

Deze vergadering wordt gehouden bij de start van het nieuwe koorjaar. Leden kunnen via de secretaris punten voor deze vergadering inbrengen.

In deze vergadering wordt het afgelopen jaar geëvalueerd:
* verloop repetitieavonden
* optredens
* contributie, vergoeding dirigent

Daarnaast wordt een plan voor het komende jaar gepresenteerd. Dit jaarplan bevat de volgende onderwerpen:
* repertoirevoorstel
* voorstel voor basisoptredens
* budget komend jaar
* eventuele andere plannen

Naast de vastgelegde plannen blijft er uiteraard ruimte voor spontane acties.


Welcome

Upcoming Events

No upcoming events

Featured Products

Recent Photos